Την έγκαιρη στήριξη των ταμειακών διαθεσίμων του κράτους ώστε να διασφαλίσει «πυρομαχικά» για την ενίσχυση της οικονομίας στοχεύει η κυβέρνηση καθώς είναι ασαφές το πώς θα εξελιχθεί η πανδημία αλλά η εξέλιξη υλοποίησης του προϋπολογισμού.

Έτσι χτες η κυβέρνηση προέβη σε μια κίνηση έκδοσης 30ετούς ομολόγου ύψους 2 δισ. ευρώ με ιδιωτική τοποθέτηση που θα κατευθυνθούν προς τον κουμπαρά των διαθεσίμων. Επόμενο κρίσιμο σημείο είναι η επικείμενη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο Fitch την ερχόμενη Παρασκευή.
Το υπουργείο Οικονομικών αναμένει ένα θετικό σημάδι από τον ξένο οίκο που θα ανοίξει το δρόμο για νέα έξοδο στις αγορές. Στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους είναι άλλωστε έτοιμοι για την εκκίνηση του προγράμματος εκδόσεων ώστε να κεφαλαιοποιηθεί το θετικό κλίμα που υπάρχει.
Σε ότι αφορά την διάρκεια του ομολόγου με το οποίο η Ελληνική Δημοκρατία θα επιδιώξει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών θα είναι κατά πάσα πιθανότητα 10ετές αν και η αγορά είχε προεξοφλήσει «ποδαρικό» με ένα τίτλο μεγαλύτερης διάρκειας, 20ετία ή ακόμη και 30ετία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) φέτος οι συνολικές ανάγκες δανεισμού προσδιορίζονται στο επίπεδο από 22 έως 24 δισ. ευρώ, ενώ τα ρευστά διαθέσιμα στο δημόσιο ανέρχονται σε 33 δισ. ευρώ. Πέρα από τις εκδόσεις ομολόγων υπάρχουν και οι ανανεώσεις των εντόκων γραμματίων που είναι σήμερα στα 11,8 δισ. ευρώ. Συζητείται, δε, η μείωση τους αποθέματος εντόκων, κάτι που σημαίνει αύξηση του δανεισμού μέσω ομολόγων. Ο ποσοτικός στόχος του δανεισμού για φέτος παραμένει στα 8-12 δισ. ευρώ και η πρώτη κίνηση χαμηλού όμως βεληνεκούς έγινε με το ποσό των 2 δισ. ευρώ που άντλησε το Δημόσιο μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης 30ετών ομολόγων (placement) τα οποία αγόρασαν οι τράπεζες Πειραιώς και Εθνική. Από τις υπόλοιπες η Eurobank είχε συμμετάσχει σε πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων πριν από τα Χριστούγεννα. Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της κυβερνήσεως ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε κοντά στην περιοχή του 1,5% κάτι που αποτελεί και για τις τράπεζες μια καλή τοποθέτηση όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές.
 
Αναλυτικότερα με βάση το πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ οι χρηματοδοτικές ανάγκες για το το 2021 και οι πηγές κάλυψής τους έχουν ως εξής:
 
· Απόσβεση μεσο-μακροπρόθεσμου χρέους: 5,4 δισ. ευρώ
 
· Πληρωμές τόκων χρέους (περιλ. swaps): 5,2 δισ. ευρώ
 
· Χρηματοδότηση ελλείμματος: 8,1 δισ. ευρώ
 
· Πρόωρες πληρωμές (μείωση εντόκων, χρέος επίσημου τομέα): 1,8 στο πρώτο σενάριο, 3,8 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
 
· Άλλες απαιτήσεις για μετρητά: 1,6 δισ. ευρώ
 
Χρηματοδοτικές πηγές
 
· Εκδόσεις ομολόγων: 8 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 12 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
 
· Άλλες πηγές (Sure, RRF, EIB): 2,5 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 3 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
 
· Επιστροφή κερδών από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA): 1,3 δισ. ευρώ
 
· Εσοδα ιδιωτικοποιήσεων: 1,5 δισ. ευρώ
 
· Αλλαγή στα ταμειακά διαθέσιμα: 8,7 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 6,2 δισ. στο δεύτερο σενάριο
 
· Σύνολο: 22 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 24 δισ. ευρώ στο δεύτερο