Εξώδικό προς το radar απέστειλε ο Θεόδωρος Δουζόγλου με αφορμή το δημοσίευμα «Το ύποπτο έμβασμα Καράκας- Μαιάμι- Ζυρίχη – Αθήνα, το πλέγμα εταιριών στην Κύπρο και η υπόθεση ξεπλύματος του Θ. Δουζόγλου που την είχε «θάψει» στο Αρχείο η κυρία Ζαίρη».

Το radar δημοσιεύσει αυτούσιο το εξώδικο προς ενημέρωση των αναγνωστών του.