Τις επτά προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο έγκρισης του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε τις εξής:

1η.Η επιστροφή της πραγματικής οικονομίας σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας, με στοχευμένη ενίσχυση νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

2η. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, στην κατεύθυνση περαιτέρω μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

3η. Η συνέχιση της υλοποίησης μιας έξυπνης και διορατικής εκδοτικής στρατηγικής, με σκοπό τη διατήρηση ισχυρών ταμειακών αποθεμάτων.

4η. Η ενίσχυση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

5η. Η υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

6η. Η ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων, με αιχμή το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το νέο ΕΣΠΑ.

7η. Η ενεργός συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στη διάρθρωση νέας ευρωπαϊκής οικονομικής αρχιτεκτονικής.

Παράλληλα όπως τόνισε στόχος είναι η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας το πρώτο εξάμηνο του 2023. Μάλιστα ανέφερε ότι με συγκεκριμένες πολιτικές πρωτοβουλίες, όπως είναι:

Η τακτική πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Η προετοιμασία για πρόωρη εξόφληση μέρους των διμερών δανείων που σύναψε η Ελλάδα με τις χώρες της ευρωζώνης το 2010.

Η περαιτέρω αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ.

Η δημιουργία πλαισίου και η έκδοση «πράσινων» ή «βιώσιμης ανάπτυξης» ομολόγων,

επιδιώκεται η διατήρηση ισχυρών ταμειακών διαθεσίμων – τα οποία σήμερα υπερβαίνουν τα 40 δισ. ευρώ, η περαιτέρω ενδυνάμωση του κύρους και της αξιοπιστίας του Ελληνικού Δημοσίου, η επέκταση της επενδυτικής βάσης των ελληνικών ομολόγων, η βελτίωση του κόστους δανεισμού και η ενίσχυση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

Ο υπουργός Οικονομικών παράλληλα περιέγραψε τις δράσεις στήριξης της οικονομίας. Όπως είπε συνεχίζονται:

-Τα Προγράμματα «ΓΕΦΥΡΑ» για την επιδότηση δόσεων δανείων φυσικών και νομικών προσώπων.

Η επιδότηση μέρους των παγίων δαπανών επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων στήριξης κλάδων της οικονομίας, μέσω του ΕΣΠΑ.

Τα νέα προγράμματα δανειοδότησης μέσω των τραπεζών για τις επιχειρήσεις.

Οι ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Παράλληλα προστίθενται και οι εξής δράσεις:

1ον. Επεκτείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, έως το τέλος του 2021.

2ον. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης δόσεων δανείων περίπου 75.000 νοικοκυριών, που επλήγησαν από την πανδημία, για τρεις ακόμη μήνες.

3ον. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, για άλλες 50.000 θέσεις.

4ον. Μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης.

Με βάση τις νέες προβλέψεις, 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψει το 1/4, 39% το 1/3, και 33% το 50%.

5ον. Επεκτείνεται το πρόγραμμα επιδότησης κενών θέσεων στον πολιτισμό, έως τον Δεκέμβριο του 2021.

6ον. Χορηγείται αποζημίωση ειδικού σκοπού για επιπλέον δύο μήνες για τους καλλιτέχνες και τους ξεναγούς.

7ον. Επεκτείνεται, από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, η χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και στους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ

8ον. Παρέχεται το πρώτο ένσημο.

Δικαιούχοι είναι οι όλοι οι νέοι από 18 έως 29 ετών χωρίς προϋπηρεσία που θα προσληφθούν εντός του 2022. Από την ενίσχυση των 1.200 ευρώ – για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης – τα μισά θα τα λαμβάνει ο εργαζόμενος, επιπλέον του μισθού του, και τα υπόλοιπα ο εργοδότης ως επιδότηση του μισθολογικού κόστους.

9ον. Χορηγείται, τον μήνα Δεκέμβριο, διπλή δόση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, συνολικού ύψους πλέον – για εκείνο το μήνα – 130 εκατ. ευρώ.

10ον. Αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης κατά 20%.

Έτσι, το συνολικό επίδομα θέρμανσης ανέρχεται πλέον στα 100 εκατ. ευρώ.

11ον. Επιδοτείται, τουλάχιστον για το 4ο τρίμηνο του 2021, το σύνολο του πληθυσμού για τις πρώτες 300 kWh, με ποσό 30 €/MWh, αντισταθμίζοντας σχεδόν το σύνολο της αναμενόμενης αύξησης του ρεύματος. Η επιδότηση ισχύει και για επαγγελματικά τιμολόγια χαμηλής τάσης. Ενώ, αναμένεται η έκδοση ΚΥΑ για την επιδότηση φυσικού αερίου.

Επίσης προβλέπονται για το 2022 οι εξής μειώσεις φόρων:

1ον. Συνεχίζεται, και για το 2022, η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης των εισοδημάτων από τον ιδιωτικό τομέα.

2ον. Επεκτείνεται, για το 2022, η μείωση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.

3ον. Μειώνεται περαιτέρω ο φόρος εισοδήματος των επιχειρήσεων – σε μόνιμη βάση – από το 24% στο 22%.

4ον. Επεκτείνεται η εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις μεταφορές, τον καφέ και τα μη αλκοολούχα ποτά, στους κινηματογράφους και το τουριστικό πακέτο, έως τoν Ιούνιο του 2022.

5ον. Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού, από το 24% στο 13%, έως τον Ιούνιο του 2022.

6ον. Επεκτείνεται η αναστολή πληρωμής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, έως τον Ιούνιο του 2022.

7ον. Καταργείται ο φόρος γονικών παροχών – δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού, που αφορά αξίες έως 800.000 ευρώ.

8ον. Μειώνεται το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, από 12% έως 20% που κυμαίνεται σήμερα, στο 10% και καταργείται για νέους έως 29 ετών, από την 1η Ιανουαρίου 2022.

9ον. Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, ο ΦΠΑ των ζωοτροφών που προορίζονται για ζωική παραγωγή, από το 13% στο 6%.

10ον. Μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, προχωρούμε στη μείωση των συντελεστών υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, που θα ισχύσει για το 2022. Η άσκηση έχει ως στόχο την δικαιότερη κατανομή του φόρου, με παράλληλη μείωση του ΕΝΦΙΑ για την πλειονότητα των πολιτών, από το νέο έτος.

Ήδη όπως τονίστηκε ισχύουν τα εξής:

Μείωση του ΕΝΦΙΑ – μεσοσταθμικά – κατά 22%.

Μείωση του εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή στα φυσικά πρόσωπα από 22% στο 9%.

Μείωση του συντελεστή παρακράτησης φόρου για τα μερίσματα από 10% στο 5%.

Μείωση της προκαταβολής φόρου για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα από το 100% στο 55% και για τα νομικά πρόσωπα από το 100% στο 80%.

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1 + 3 μονάδες.

Χαμηλός φορολογικός συντελεστής για όλα τα αγροτικά σχήματα ύψους 10%.

Μονιμοποίηση των μειωμένων ̶ κατά 30% ̶ συντελεστών ΦΠΑ σε 5 ελληνικά νησιά (Κως, Λέρος, Λέσβος, Σάμος και Χίος), όσο θα υπάρχουν δομές αιτούντων άσυλο σε αυτά.