Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2022 ξεπερνώντας τα €11 δις ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία. Η εν λόγω επίδοση ήταν υψηλότερη συγκριτικά τόσο με το α’ τρίμηνο του 2021 όσο και του 2020 κατά €2,8 δις (32,0%) και €3,6 δις (45,2%) αντίστοιχα. Αρνητικό ρεκόρ σημείωσε ωστόσο και το εμπορικό έλλειμμα καθώς έφτασε τα €8,5 δις εξαιτίας της εκτίναξης των εισαγωγών στο ποσό των €20,1 δις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε στις 06.05.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγικές επιδόσεις του Μαρτίου ανήλθαν σε €4.510,9 εκατ. έναντι €3.356,1 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 και €2.470,7 εκατ. τον Μάρτιο του 2020, με τη διαφορά να διαμορφώνεται σε €1.154,8 εκατ. (34,4%) και €2.040,2 εκατ. (82,6%) αντίστοιχα. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν, επίσης, κατά €1.436,0 (26,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 με αποτέλεσμα να ανέλθουν σε €6.896,1 εκατ., διαμορφώνοντας έτσι εμπορικό έλλειμμα ύψους €2.385,2 εκατ., το οποίο ήταν υψηλότερο κατά €281,2 εκατ. (13,4%) από το αντίστοιχο έλλειμμα του Μαρτίου 2021.

Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εμπορευματικές συναλλαγές για το μήνα Μάρτιο δεν διαφοροποιούνται σημαντικά. Αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.099,2 εκατ. έναντι €2.506,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 με την αύξηση να ανέρχεται σε €592,8 εκατ. (23,7%), οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.138,5 εκατ. έναντι €4.280,6 εκατ. τον Μάρτιο του 2021 με την αύξηση να ανέρχεται σε €857,9 εκατ. (20,0%) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε σε €2.039,3 εκατ. έναντι €1.774,2 εκατ. τον Μάρτιο του 2021, με την αύξησή του να ανέρχεται σε €265,1 εκατ. (14,9%).

Από το ποσό των €7.983,1 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020 και των €8.785,4 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο υψηλό των €11.593,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2022 με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €2.807,8 εκατ. (32,0%) συγκριτικά με πέρυσι και €3.610,1 εκατ. (45,2%) συγκριτικά με πρόπερσι. Ομοίως, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €20.069,6 εκατ. από €13.529,2 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2021 και €13.272,8 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2020, όντας αυξημένες κατά €6.540,4 εκατ. (48,3%) και €6.796,8 εκατ. (51,2%) αντίστοιχα.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε €8.476,4 εκατ. στο α’ τρίμηνο του 2022 έναντι €4.743,8 εκατ. πέρυσι, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €3.732,6 εκατ., δηλαδή 78,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €1.599,0 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €8.257,2 εκατ., ενώ οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά €3.490,5 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €14.100,2 εκατ.

Σε κλαδικό επίπεδο, το πρώτο τρίμηνο του 2022 συνοδεύτηκε από αύξηση των εξαγωγών όλων των επιμέρους κατηγοριών συγκριτικά με τα διαστήματα των δύο παρελθόντων ετών με σημαντικότερη αυτή των βιομηχανικών προϊόντων (€540,0 εκατ., δηλαδή 38,9%). Αξιοσημείωτη άνοδο σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021 κατέγραψαν επίσης οι εξαγωγές τροφίμων (€224,7 εκατ., δηλαδή 16,1%), χημικών (€92,2 εκατ., δηλαδή 6,5%), μηχανημάτων και οχημάτων (€355,2 εκατ., δηλαδή 43,7%), διάφορων βιομηχανικών (€139,9 εκατ., δηλαδή 21,7%), πρώτων υλών (€64,0 εκατ., δηλαδή 14,0%), ποτών και καπνών (€17,9 εκατ., δηλαδή 8,4%), λιπών και ελαίων (€27,8 εκατ., δηλαδή 14,9%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (€60,5 εκατ., δηλαδή 55,1%).

Αναφορικά με τους σημαντικότερους προορισμούς όπου απεστάλησαν τα ελληνικά προϊόντα στο α’ τρίμηνο του 2022, οι χώρες της Ε.Ε. (27) κυριάρχησαν απορροφώντας το 55,7% και το 66,9% χωρίς τα πετρελαιοειδή, ενώ οι Τρίτες Χώρες υποδέχτηκαν το 44,3% εξ αυτών και το 33,1% χωρίς τα πετρελαιοειδή. Στο αντίστοιχο διάστημα του 2021 τα ποσοστά ήταν 54,1% για τις χώρες της Ε.Ε. (27) και 45,9% για τις Τρίτες Χώρες συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών.