Οι αιφνιδιαστικοί και αρχικά στοχευμένοι έλεγχοι σε κατασκευαστικές εταιρείες, που πραγματοποιούν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επεκτείνονται πλέον σε όλη τη χώρα και το κυριότερο σε όλες ανεξαιρέτως τις εταιρείες του κλάδου, μετά τα πρώτα ευρήματα.

Οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΔΑΕ αξιοποιούν τα στοιχεία από τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού και εντοπίζουν επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ύποπτη φορολογική και συναλλακτική συμπεριφορά.

Στην όλη επιχείρηση έχει δοθεί η κωδική ονομασία, «Μπουλντόζα» και η ΑΑΔΕ δείχνει ίσως για πρώτη φορά να θέτει στο στόχαστρο έναν κλάδο όπου πάντα ανθούσαν καταστάσεις αποφυγής φορολογικών υποχρεώσεων και φοροδιαφυγής, ενώ τουλάχιστον παλαιότερα τα εικονικά τιμολόγια βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη.

Αποδεικνύεται όμως ότι και σήμερα υπάρχει εκτεταμένη χρήση τους

Αρχικά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ αξιοποιούν τα στοιχεία από τον αλγόριθμο του ειδικού λογισμικού και εντοπίζουν επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν ύποπτη φορολογική και συναλλακτική συμπεριφορά.

Στη συνέχεια, όμως, ελέγχονται και όλοι οι συναλλασσόμενοι μαζί τους, γεγονός που οδηγεί στα ίχνη μικρότερων και μεγαλύτερων επιχειρήσεων του ευρύτερου κλάδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ δεν πρόκειται να αφήσει καμία επιχείρηση του κλάδου ανέλεγκτη, καθώς έχει στα χέρια της, πέραν του αλγορίθμου και δεκάδες καταγγελίες για φοροδιαφυγή, υπερτιμολογήσεις ή υποκοστολογήσεις (ανάλογα με το τι κάθε φορά συμφέρει).

Αντιλαμβάνεται κανείς ότι πρόκειται για ένα ανεξέλεγκτο «πάρε – δώσε» μεταξύ μικρών και μεγάλων, όπου υπεισέρχεται νταραβέρι, συμφωνίες και επιστροφές!

Χαρακτηριστικές μέχρι τώρα περιπτώσεις είναι αυτές επιχείρησης, στην οποία ο υπεύθυνος βρέθηκε με αδικαιολόγητη προσαύξηση της περιουσίας του κατά, 1,5 εκατ. ευρώ, όπως και αυτή επιχείρησης που είχε εκδώσει εικονικά τιμολόγια 2,3 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εμφανίζεται πολύ συχνά πλέον και το φαινόμενο της μη προσκόμισης των λογιστικών αρχείων, μετά από πρόσκληση ελέγχου.

Διαβάστε περισσότερα