Η μετοχή της Nexans η οποία επεδίωκε να αποκτήσει ποσοστό στην ελληνική Cenergy ανήλθε απο τα 43 ευρώ στα 69 ευρώ φθάνοντας την κεφαλαιοποίηση της στα 2,8 δις. ευρώ. Η Nexans, ευνοήθηκε απο την άνοδο των διεθνών χρηματιστηρίων και εφόσον δεν προχώρησε σε εξαγορά, οι επενδυτές αύξησαν σημαντικά την αποτίμηση της. Aντίθετα, η κεφαλαιοποίηση της ελληνικής παραμένει χαμηλότερα κοντά στα 334 εκατ ευρώ. Ποτέ μη ποτέ, όμως, στον χώρο των επιχειρήσεων καθώς οι Γάλλοι μπορούν να επανέλθουν.