Νέο καθεστώς για την είσπραξη του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ. Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει πως «η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ανταποδοτικό τέλος ρυθμίζεται κατά τον ίδιο τρόπο που ρυθμίζονται οι οφειλές από την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνουν σε διακανονισμό ή ρύθμιση με τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασμών». Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος που δεν καταβάλλονται από τους υπόχρεους στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας εισπράττονται από την ΕΡΤ ΑΕ με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Τίτλο εκτελεστό αποτελεί η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ ΑΕ. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε έτους αποστέλλουν στην ΕΡΤ ΑΕ ετήσιες αναλυτικές καταστάσεις αναφορικά με τους πελάτες. Μετά την αποστολή της εκκαθαριστικής κατάστασης στην ΕΡΤ ΑΕ οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούν… να διαγράφουν από τις απαιτήσεις τους τις ανωτέρω υποπεριπτώσεις ανείσπρακτων ποσών. Οι οφειλές από το ανταποδοτικό τέλος μπορούν να υπάγονται σε ρύθμιση, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.