Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς,  και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, σε κοινή τους δήλωση μετά την πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ενίσχυση του ΕΜΑ, υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων ότι «σήμερα ερχόμαστε ένα βήμα πιο κοντά σε μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας η οποία θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την επόμενη υγειονομική κρίση».

Όπως τονίζουν «ένας ισχυρότερος ΕΜΑ σημαίνει ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε μία συντονισμένη ευρωπαϊκή απάντηση για την αντιμετώπιση και την έλλειψη φαρμάκων και φαρμακευτικού εξοπλισμού και τη διασφάλιση ταχύτερων διαδικασιών έγκρισης αλλά και διαθεσιμότητας νέων φαρμάκων».

«Κάθε μέρα μετρά» καταλήγουν οι κ. Σχοινάς και Κυριακίδου.

Σε ανάρτησή της στο Twitter η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου υπογραμμίζει ότι «η σημερινή πολιτική συμφωνία για ισχυρότερη εντολή στον ΕΜΑ θέτει τα θεμέλια μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ένωσης υγείας» και προσθέτει ότι «ο ΕΜΑ θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση ελλείψεων ζωτικών φαρμάκων και φαρμακευτικού εξοπλισμού και θα διασφαλίσει την ταχύτερη έγκριση θεραπειών κι εμβολίων».

Η ΕΕ αποφάσισε ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Η ικανότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) να διαχειρίζεται τη διαθεσιμότητα φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα ενισχυθεί με τη δημιουργία δύο «κατευθυντήριων ομάδων ελλείψεων», για φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα αντίστοιχα. Αυτές οι ομάδες καθοδήγησης θα συναντώνται τακτικά και όποτε το απαιτεί η κατάσταση, κατά την προετοιμασία ή κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία. Θα δέχονται τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων από παρατηρητές που εκπροσωπούν ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, καθώς και κατόχους αδειών κυκλοφορίας, χονδρεμπόρους ή οποιονδήποτε άλλο σχετικό ενδιαφερόμενο φορέα υγειονομικής περίθαλψης.

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Κοινοβούλιο επέμεινε επιτυχώς ότι τα μέλη αυτών των ομάδων δεν πρέπει να έχουν συμφέροντα σε συναφείς κλάδους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αμεροληψία τους. Οι περιλήψεις των διαδικασιών και οι συστάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται.

Αυξημένη διαφάνεια σχετικά με τις ελλείψεις, τις κλινικές δοκιμές και τις άδειες κυκλοφορίας

Μετά από πρόταση του Κοινοβουλίου, ο EMA θα δημιουργήσει και θα διαχειριστεί την ευρωπαϊκή πλατφόρμα παρακολούθησης των ελλείψεων για να διευκολύνει τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις ελλείψεις, την προσφορά και τη ζήτηση φαρμάκων. Ο οργανισμός θα δημιουργήσει επίσης μια δημόσια ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικά με τις ελλείψεις κρίσιμων φαρμάκων και ιατρικών συσκευών.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, οι χορηγοί κλινικών δοκιμών που διεξάγονται στην ΕΕ θα πρέπει να δημοσιοποιήσουν το πρωτόκολλο της μελέτης στο μητρώο κλινικών δοκιμών της ΕΕ κατά την έναρξη της δοκιμής, καθώς και μια περίληψη των αποτελεσμάτων.

Όταν σε ένα φαρμακευτικό προϊόν χορηγείται άδεια κυκλοφορίας, ο EMA θα δημοσιεύει, μεταξύ άλλων, πληροφορίες προϊόντος με λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης και τα κλινικά δεδομένα που λαμβάνονται (που περιέχουν ανώνυμα προσωπικά δεδομένα και καμία εμπορική εμπιστευτική πληροφορία).