Το «πράσινο φως» άναψε η ΡΑΑΕΥ για το νέο mega αιολικό project της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Το έργο στην τελική μορφή του θα είναι ισχύος 298,2 MW, έναντι 373,8 MW που προέβλεπε η αρχική αίτηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Newmoney.gr, αυτή υποβλήθηκε προς την Αρχή τον Φεβρουάριο του 2023 και αφορούσε τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας Ειδικών Έργων από αιολικό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 373,8 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 373,,8 MW στη θέση Συκιές-Πίιντιζα, της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων, Λουτρακίου-Περαχώρας, της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

Η εδαφική επικάλυψη

Στην πορεία, όμως, διαπιστώθηκε μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου, η εδαφική επικάλυψη της παραπάνω αίτησης με άλλες δύο αιτήσεις του ίδιου κύκλου υποβολής.
Ακολούθησε στις 08.01.2024 και 26.03.2024 η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σχετικά με τη διευθέτηση της επικάλυψης μεταξύ των αιτήσεων, που αφορούσαν τη μείωση του γηπέδου εγκατάστασης και ισχύος του αιολικού σταθμού.

Παράλληλα, υποβλήθηκαν αντιρρήσεις οι οποίες αναφέρονταν σε θέματα εδαφικής επικάλυψης. Η εξέτασή τους, όμως, ήταν ανεπίκαιρη καθώς επιτεύχθηκε κοινή λύση με την οποία άρθηκε η εδαφική επικάλυψη μεταξύ των αιτήσεων, με μείωση των γηπέδων εγκατάστασης και μικρή μείωση ισχύος των αιολικών σταθμών.

Τι προβλέπει η Βεβαίωση Παραγωγού

Έτσι στις 19 Απριλίου 2024, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, εκδόθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η Βεβαίωση Παραγωγού Ειδικών Έργων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθμό, εγκατεστημένης ισχύος 298,2 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 298,2 MW στην παραπάνω θέση. Θα πρόκειται ασφαλώς για μια ιδιαίτερα υψηλή επένδυση και για ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα αιολικών πάρκων στη χώρα.

Με βάση την απόφαση ο σταθμός προβλέπεται να περιλαμβάνει 71 ανεμογεννήτριες (13 και 58) διαμέτρου φτερωτής 115,7 μέτρα.
Στην απόφαση σημειώνεται ότι οι ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου χωροθετούνται στις Δημοτικές Ενότητες Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, που έχουν χαρακτηρισθεί ως Περιοχή Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ). Επίσης, ότι ο έλεγχος υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας στις ΠΑΚ περιοχές, διενεργείται με κριτήριο τη μη υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης πυκνότητας αιολικών εγκαταστάσεων ανά ΟΤΑ, από την αθροιστική πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων που αντιστοιχούν στις χορηγηθείσες Βεβαιώσεις ή

Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Αδειών Παραγωγής

«Κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω πρόβλεψης, λαμβάνοντας υπόψη τα καταχωρημένα και πλέον επικαιροποιημένα στοιχεία που τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΡΑΕ και στον Γεωπληροφοριακό Χάρτη της ΡΑΕ σχετικά με τις χορηγηθείσες Βεβαιώσεις ή Βεβαιώσεις Ειδικών Έργων ή Αδειών Παραγωγής, των οποίων η θέση εγκατάστασης των ανεμογεννητριών εμπίπτει στα όρια των Δημοτικών Ενοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγίων Θεοδώρων, διαπιστώνεται ότι η αθροιστική πυκνότητα των αιολικών εγκαταστάσεων δεν υπερβαίνει τη μέγιστη επιτρεπόμενη πυκνότητα των εν λόγω Δημοτικών Ενοτήτων», όπως αναφέρεται.

Τονίζεται επίσης ότι το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο αφορά ειδικό έργο, καθώς εμπίπτει στη περίπτωση συγκροτημάτων συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των 150 MW.

Προβλέπεται ακόμη ότι η σύνδεση του έργου θα γίνει μέσω ανεξάρτητης αυτοτελούς Γραμμής Υψηλής Τάσης σε περιοχή με μη κορεσμένο δίκτυο πλησίον του οικισμού Οινόη, στην υφιστάμενη Γραμμή ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Διστόμου, «με κατάλληλο σχεδιασμό, όπως επακριβώς θα προσδιορισθεί κατά τη χορήγηση της Προσφοράς Σύνδεσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος».

Τέλος, η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι για 25 έτη (έως 19/4/2049), ενώ η υλοποίηση της μεγάλης επένδυσης θα εξασφαλιστεί μέσω ιδίων κεφαλαίων της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής και τραπεζικής χρηματοδότησης.

Διαβάστε ακόμη: