Πρόστιμα ύψους 373.943,38 ευρώ επιβλήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις ιατροτεχνολογικών προϊόντων κατόπιν διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

Όπως ανακοινώθηκε, η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με ομόφωνη απόφασή της, κατά την διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών, αποδέχθηκε τις σχετικές προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι εταιρείες «VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕ, ΙΝΕΞ ΑΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ και B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε» – κατόπιν σχετικής εισήγησης – και επέβαλε μειωμένα πρόστιμα, συνολικού ποσού 373.943,38 ευρώ, για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης.

Η υπόθεση αφορούσε σε προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων (rapid test) μέσω δημόσιου διαγωνισμού. Οι παραπάνω εμπλεκόμενες στη διαδικασία εταιρείες , για τις οποίες συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση στο πλαίσιο οριζόντιας σύμπραξης, εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής του στην διαδικασία Διευθέτησης Διαφοράς και κατέθεσαν σχετικό αίτημα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι οι εν λόγω εταιρείες υπέπεσαν σε παράβαση της νομοθεσίας, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους. «Η παράβαση διήρκησε από τις 8.12.2021 έως τις 03.06.2022 ενώ υπενθυμίζεται ότι οι οριζόντιες συμπράξεις αποτελούν, εξ αντικειμένου περιορισμούς του ανταγωνισμού (by object restrictions of competition)».

Η ολομέλεια της επιτροπής επέβαλε πρόστιμο στις προαναφερόμενες εταιρείες λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις και τις υποχρεώνει να παύσουν, εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει, και να παραλείπουν στο μέλλον τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Συγκεκριμένα, επιβάλλει, στην «VIOLAK INTERNATIONAL ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.» πρόστιμο 98.234,50 ευρώ, στην «ΙΝΕΞ Α.Ε. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» πρόστιμο 149.316,44 ευρώ και στην «B.B.D. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.Β.Ε.» πρόστιμο 126.392,44 ευρώ. Δηλαδή, επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ποσού 373.943,38 ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης.

Διαβάστε ακόμη: