Πάνω από 1 δισ. Ευρώ (1,037 δις. ευρώ) θα επενδύσει η Ε.Ε. μέσω του μηχανισμού CEF (Connecting Facility Europe) για την ανάπτυξη πέντε διασυνοριακών έργων υποδομής στον τομέα της ενέργειας.

Όπως ανακοινώθηκε από την Ευρ. Επιτροπή οι χώρες της Ε.Ε. συμφώνησαν σε πρότασή της για τη στήριξη αυτών των έργων στο πλαίσιο του Green Deal. Τη μερίδα του λέοντος… των κονδυλίων (657 εκ. ευρώ) θα αποσπάσει το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Κρήτης “EuroAsia” Interconnector με το οποίο αίρεται η ενεργειακή απομόνωση του νησιού της Αφροδίτης.

Η κ. Kadri Simson, Επίτροπος Ενέργειας, δήλωσε: «Οι τελευταίοι μήνες μας υπενθύμισαν και πάλι πόσο σημαντική είναι μια καλά ολοκληρωμένη αγορά ενέργειας της ΕΕ για τη διασφάλιση οικονομικά προσιτής ενέργειας και ασφάλειας του εφοδιασμού, καθώς και για τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Ενώ έχουμε σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο την τελευταία δεκαετία όσον αφορά την καλύτερη σύνδεση της αγοράς μας, μπορούν και πρέπει να γίνουν περισσότερα. Θέλω να επισημάνω ιδιαίτερα τη γραμμή διασύνδεσης EuroAsia, η οποία θα θέσει τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και θα τη συνδέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη».

Τα καλά ενσωματωμένα δίκτυα ενεργειακών υποδομών είναι απαραίτητα για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς διευκολύνουν την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενισχύουν την ασφάλεια του εφοδιασμού και συμβάλλουν στη διατήρηση των τιμών της ενέργειας υπό έλεγχο. Ως εκ τούτου , η κατανομή των κονδυλίων της ΔΣΕ στηρίζει την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η σημερινή συμφωνία παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση για την κατασκευή 3 έργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και 1 για την αποθήκευση φυσικού αερίου, καθώς και για την υποστήριξη μελέτης σχετικά με τις μεταφορές CO2:

EuroAsia Interconnector (657 εκατ. ευρώ)

Πρόκειται για έργο που διασυνδέει τα συστήματα ηλεκτρισμού Κύπρου και Ελλάδας, επιτρέποντας τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και προς τις δύο κατευθύνσεις και τερματίζοντας την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου. Τα 898 χιλιόμετρα υποθαλάσσιων καλωδίων και το μέγιστο θαλάσσιο βάθος των 3000 μέτρων θα αποτελέσουν νέα παγκόσμια ρεκόρ για ένα έργο αυτού του είδους. Η επένδυση αυτή αποτελεί συνέχεια της οικονομικής και πολιτικής υποστήριξης του έργου EuroAsia. Η επιχορήγηση του CEF έρχεται επιπλέον της επιχορήγησης 100 εκατομμυρίων ευρώ που χορηγείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Baltic Synchronisation Project Phase II (170 εκ. ευρώ)

Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Βαλτικής. Προβλέπει τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του δικτύου στην Πολωνία και την αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς στη Λιθουανία, τη Λετονία και την Εσθονία – υποστηρίζοντας έτσι την ενοποίηση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας των Βαλτικών χωρών με άλλα ευρωπαϊκά δίκτυα. Το έργο Baltic Synchronization έλαβε επίσης χρηματοδότηση στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων CEF που οδήγησε σε συνολική υποστήριξη άνω των 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπογραμμίζοντας την πολιτική σημασία αυτού του έργου.

Aurora Line (127 εκατ. ευρώ)

Η χρηματοδότηση του CEF θα υποστηρίξει την ανάπτυξη τρίτης γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Σουηδίας και Φινλανδίας προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητα μεταφοράς μεταξύ των δύο χωρών και να υποστηριχθεί η ενοποίηση της χερσαίας και υπεράκτιας ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Chiren expansion (78 εκ. ευρώ)

Το έργο αφορά στην αύξηση της χωρητικότητας μιας εγκατάστασης αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Βουλγαρία, η οποία είναι απαραίτητη για την περιφερειακή ασφάλεια εφοδιασμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καθώς και για τη μείωση του κόστους προμήθειας φυσικού αερίου. Υποστηρίζει επίσης τη σταδιακή κατάργηση του άνθρακα στην περιοχή, διευκολύνοντας τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια

Northern Lights Phase II (4 εκ.ευρώ)

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση μελέτης που εξετάζει την επέκταση της ικανότητας μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης CO2 στη Νορβηγία, σε βιομηχανικούς ομίλους από ολόκληρη την ΕΕ, με στόχο την κάλυψη της πρόσθετης ζήτησης.