Παρά τις προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το υπουργείο Υποδομών αποφάσισε να μη δώσει νέα παράταση στον διαγωνισμό, προϋπολογισμού 383,5 εκατ. ευρώ, για την προμήθεια 750 νέων λεωφορείων για τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Έτσι, σήμερα αναμένεται η κατάθεση των προσφορών από τους υποψηφίους, ορισμένοι από τους οποίους εξακολουθούν να επιδιώκουν την αλλαγή όρων της προκήρυξης ή τη ματαίωση του διαγωνισμού.

Οι πλέον επιθετικοί κατά του διαγωνισμού είναι οι ευρωπαϊκοί όμιλοι Solaris Bus & Coach (ελέγχεται από τον ισπανικό όμιλο Grupo CAF) και Mercedes Benz Hellas οι οποίες είχαν στραφεί κατά των προδιαγραφών των υβριδικών και ηλεκτρικών λεωφορείων που περιλαμβάνονται στη μεγάλη προμήθεια. Για τα υβριδικά οι Γερμανοί υποστηρίζουν πως οι προδιαγραφές «φωτογραφίζουν» ανταγωνιστή τους, ενώ για τα ηλεκτρικά βρίσκονται στο στόχαστρο οι Κινέζοι.

Στις 3 Φεβρουαρίου το 6ο τμήμα του ΣτΕ εξέδωσε απόφαση με την οποία διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλομένων όρων της διακήρυξης μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της εκκρεμούσας αίτησης αναστολής και ακύρωσης της Mercedes Benz Hellas.

Στο υπουργείο όμως αποφάσισαν να προχωρήσουν τη διαδικασία με το επιχείρημα πως με τη συγκεκριμένη διαταγή «δεν αναστέλλεται η διενέργεια του διαγωνισμού ως προς οποιοδήποτε εκ των υπό δημοπράτηση τμημάτων και συνεπώς η αναθέτουσα αρχή δεν κωλύεται να συνεχίσει την διενέργεια του διαγωνισμού, δεσμεύεται όμως να μην προβεί στον αποκλεισμό οιουδήποτε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό για τυχόν παράβαση των προσβαλλόμενων, με την ανωτέρω αίτηση αναστολής και ακύρωσης, όρων, μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της εν λόγω εκκρεμούσας αίτησης αναστολής και ακύρωσης».

Ενδιαφέρον για το μεγάλο διαγωνισμό, εκτός από τις Solaris και Mercedes, έχουν εκδηλώσει οι κινεζικοί όμιλοι BuildYourDreams (BYD), που εκπροσωπεί στην Ελλάδα η εισηγμένη Π. Πετρόπουλος, και YUTONG. Σίγουρη θεωρείται και η συμμετοχή του ομίλου Κοντέλλη που αντιπροσωπεύει εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα την IVECO. Η τελευταία είναι μέλος του ισχυρού ομίλου CNH Industrial και έχει ήδη πολυετή συνεργασία με τους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα. Προσφορά αναμένεται και από τον όμιλο Σαρακάκη που αντιπροσωπεύει στη χώρα μας τους Σουηδούς της Volvo που έχουν πλέον και Κινέζους μετόχους.

Ο διαγωνισμός χωριστεί σε πέντε τμήματα. Το πρώτο αφορά στην προμήθεια 100 απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, κατηγορίας EURO VI. Το δεύτερο τμήμα αφορά στην προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12 μέτρων συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO V και το τρίτο τμήμα την προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, CNG κατηγορίας EURO VI.

Το τέταρτο τμήμα του διαγωνισμού αφορά στην προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 135 χιλιομέτρων. Το μεγαλύτερο πακέτο είναι το πέμπτο για την προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χιλιομέτρων, συνολικής αξίας 124,69 εκατ. ευρώ.