Ο Όμιλος ΆΒΑΞ ανακοινώνει πως η θυγατρική του AVAX Development και η εταιρεία Dimand SA κατέληξαν σε συμφωνία για την απόκτηση σε ορίζοντα 12 μηνών ποσοστού συμμετοχής 15% και 55% αντίστοιχα στην εταιρεία 3V Α.Ε..

Η εταιρεία 3V Α.Ε. διαθέτει στο Νέο Φάληρο, δίπλα στο Στάδιο Γ. Καραϊσκάκης και στην ευρύτερη περιοχή του δημοπρατηθέντος μέσω ΣΔΙΤ Κέντρου Καινοτομίας, οικόπεδο επιφανείας 18.730 τ.μ. με οικοδομική άδεια για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος 57.450 τ.μ.. Επί του ακινήτου θα αναπτυχθεί κατόπιν  επανασχεδιασμού ένα συγκρότημα μικτής χρήσης με σκοπό την εκμετάλλευση του.

Οι επενδύσεις στην τριετία αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ στη τριετία και σύμφωνα με πληροφορίες, θα συμμετάσχει και η EBRD 

Σημειώνεται πως οι δύο εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση της επένδυσης καταβάλλοντας την πρώτη δόση που προβλέπει το πλαίσιο της συμφωνίας.