Αξιοσημείωτη είναι η πτώση που σημειώνει το ποσοστό της ανεργίας τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), τον Μάρτιο του 2024 διαμορφώθηκε στο 10,2%, τη στιγμή που τον ίδιο μήνα του 2019 ήταν 18,6%. 

Μάλιστα πρόκειται για ποσοστό κοντά (άλλοτε ελαφρώς μεγαλύτερο, άλλοτε μικρότερο), σε αυτά που καταγράφονταν την περίοδο 1998, από όταν ξεκινάνε τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, μέχρι και το 2006.

Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί, ότι σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε την περίοδο 2006-2009, δηλαδή λίγο πριν την οικονομική κρίση, ενώ από εκεί, άρχισε η άνοδος, μέχρι και τα τελευταία χρόνια, που όπως αναφέρθηκε η ανεργία μειώνεται.

Σε μηνιαίο επίπεδο, το προσαρμοσμένο εποχικά ποσοστό της ανεργίας, μειώθηκε κατά 0,6% από τον Φεβρουάριο, όταν ήταν στο επίπεδο του 10,8%.

Ελλάδα και Ιταλία οι μόνες στην Ευρωζώνη που μείωσαν την ανεργία

Το ποσοστό ανεργίας σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ συνολικά, παρέμεινε σταθερό στο 4,9% τον Μάρτιο του 2024, εξακολουθώντας να μένει κάτω από το 5%, ή ακριβώς σε αυτό, τα τελευταία δύο χρόνια. Τον Μάρτιο, 15 χώρες του ΟΟΣΑ κατέγραψαν ποσοστό κάτω ή ίσο με 5%, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Ιαπωνίας, του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο σε 22 χώρες του ΟΟΣΑ, αυξήθηκε σε 8 χώρες και μειώθηκε σε 2 χώρες.

Εννέα χώρες του ΟΟΣΑ κατέγραψαν ποσοστό, αυξημένο από το ιστορικό χαμηλό τους, κατά πάνω από 2,5%. Οι μεγαλύτερες διαφορές, όσον αφορά το μικρότερο ποσοστό ιστορικά, καταγράφτηκαν σε Δανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο και Ισπανία.

Ο αριθμός των ανέργων στον ΟΟΣΑ αυξήθηκε σε 34,2 εκατομμύρια (από 33,9 εκατομμύρια τον Φεβρουάριο), λόγω της αύξησης των ανέργων γυναικών.

Το ποσοστό ανεργίας του ΟΟΣΑ για τις γυναίκες αυξήθηκε στο 5,3%, 0,7% υψηλότερο από το ποσοστό για τους άνδρες, το οποίο ήταν σε γενικές γραμμές σταθερό. Η ανεργία στις γυναίκες ξεπέρασε αυτή των ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ζώνη του ευρώ και σε 20 χώρες του ΟΟΣΑ τον Μάρτιο του 2024 (ή στην πιο πρόσφατη διαθέσιμη περίοδο) με τις μεγαλύτερες αποκλείσεις να παρατηρούνται στην Κολομβία, την Ελλάδα (13,8% για τις γυναίκες και 7,2% για τους άνδρες) και την Τουρκία.

Τον Μάρτιο του 2024, τα ποσοστά ανεργίας του ΟΟΣΑ ήταν σταθερά μεταξύ των νέων (ηλικίας 15-24 ετών) και των εργαζομένων ηλικίας 25 ετών και άνω. Το ποσοστό ανεργίας των νέων παρέμεινε κοντά ή πάνω από το 20% σε 11 χώρες του ΟΟΣΑ τον Μάρτιο του 2024 (ή την τελευταία διαθέσιμη περίοδο) και ανέβηκε σε 15, με αυξήσεις άνω του 1% να καταγράφονται σε Φινλανδία, Νέα Ζηλανδία και Σουηδία.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώτο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ στο 6% και 6,5%, αντίστοιχα, τον Μάρτιο του 2024. Παρέμεινε σταθερό ή αυξήθηκε στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ του ΟΟΣΑ. Ωστόσο μόνο η Ελλάδα και η Ιταλία κατέγραψαν μείωση. 

Εκτός Ευρώπης, τα ποσοστά ανεργίας ήταν σταθερά ή αυξήθηκαν τον Μάρτιο του 2024. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στον Καναδά και την Κολομβία. Το ποσοστό ανεργίας στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμήθηκε ότι ήταν γενικά σταθερό τον Απρίλιο του 2024 στο 6,1% και 3,9%, αντίστοιχα.

Διαβάστε ακόμη: