Η δημοσιονομική χαλάρωση, που προκάλεσε η υγειονομική κρίση του κορωνοϊού, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, αναπόφευκτα οδηγεί σε αύξηση στο δημόσιο χρέος.

Το καλό πάντως είναι ότι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Κομισιόν, αυτή η επιδείνωση θα έχει παροδικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση βιωσιμότητας των χρεών των κρατών-μελών της ευρωζώνης (Debt Sustainability Monitor), στην περίπτωση της Ελλάδας, παρά την επιδείνωση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών, το το βασικό σενάριο δείχνει επιστροφή σε μια φθίνουσα τάση για το δημόσιο χρέος, ως προς το ΑΕΠ.

Ειδικότερα η Επιτροπή επισημαίνει ότι, η πανδημία αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση αυτού του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 180,5% το 2019 στο 207% το 2020. Ωστόσο τα δημοσιονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν αναμένεται να είναι βραχυπρόθεσμα και η οικονομία να αρχίσει να ανακάμπτει από φέτος, οπότε θα αρχίσει να βελτιώνεται και το παραπάνω ποσοστό.

Η Κομισιόν εκτιμά πάντως ότι, το δημόσιο χρέος της χώρας μας θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, πάνω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2040, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει την βραχυπρόθεσμη και μέση επιδείνωση έναντι της προηγούμενης ανάλυσης του 2019 , οπότε υπολογίζονταν ότι τότε θα είχε περιοριστεί στο 100%.

Ωστόσο σε πιο μακρινό ορίζοντα, το 2060, εκτιμάται ότι το χρέος θα έχει υποχωρήσει σε επίπεδα που αναμένονταν να φτάσει και στην ανάλυση που έκανε το 2019, εξαιτίας των ευνοϊκών χρηματοδοτικών όρων. Σε ότι αφορά τις ακαθάριστες κρατικές χρηματοδοτικές ανάγκες, και αυτές, λόγω πανδημίας φυσικά, παρουσιάζουν τάση επιδείνωσης.

Συγκεκριμένα, αναμένεται να κυμανθούν πάνω από το 15% του ΑΕΠ για τα επόμενα 20 χρόνια, πριν μειωθούν στο 13% του ΑΕΠ περίπου έως το 2060. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει τις πολύ μεγαλύτερες χρηματοδοτικές ανάγκες από ότι στην προηγούμενη ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους, όπου υπολογιζόταν ότι οι κρατικές ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες θα παρέμεναν κάτω από το 10% του ΑΕΠ έως τις αρχές του 2030.

Μάλιστα η Επιτροπή επισημαίνει ότι, με δεδομένο πως ότι οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες αναμένεται στο βασικό σενάριο να παραμείνουν άνω του 15% και να φτάσουν το 19% του ΑΕΠ το 2031, αρνητικά σοκ μπορούν να οδηγήσουν σε πιο επίμονα δημοσιονομικά ελλείμματα και περαιτέρω αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης.

Τα θετικά στοιχεία και η εξέλιξη στο δημόσιο χρέος

Σε κάθε περίπτωση, το ελληνικό δημόσιο χρέος, παρά την εμφανή επιδείνωση, παρουσιάζει και κάποια θετικά χαρακτηριστικά. Όπως σημειώνει και η Κομισιόν στην έκθεση, παρά τους κινδύνους που υπάρχουν σε μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, από μικρότερους του αναμενομένου ρυθμούς ανάπτυξης ή αύξηση των επιτοκίων δανεισμού, το ελληνικό χρέος έχει χαρακτηριστικά μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας.

Είναι ενδεικτικό, ότι το 75% του συνολικού χρέους της χώρας κατέχεται από τους επίσημους δανειστές, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον προκάτοχό του Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, έχοντας εξασφαλίσει πολύ χαμηλά επιτόκια δανεισμού, μέχρι και την αποπληρωμή του.

Επιπλέον, η μέση περίοδος ωρίμανσης του ελληνικού χρέους είναι από τις υψηλότερες εντός ΕΕ και φτάνει τα 21 χρόνια με τα δεδομένα του 2020. Συν τοις άλλοις, η Ελλάδα διαθέτει ένα υψηλότατο ταμειακό απόθεμα, με το οποίο μπορεί να απορροφήσει μεγάλες διακυμάνσεις που μπορεί να υπάρξουν στις αγορές μετά το τέλος της πανδημίας.

https://radar.gr/article/71663/anoigei-stin-e-e-i-syzitisi-gia-ta-dimosia-xrei