Η σχεδόν μονοπωλιακή ανάθεση των αυξήσεων κεφαλαίου ή εκδόσεων ομολόγων στην Goldman Sachs (Πειραιώς, Alpha Bank, ΔΕΗ) αποτελεί ένα μείζον θέμα.

Όπως επίσης και το αποτέλεσμα καθώς ο πωλητής μετοχών στην Alpha bank έφυγε δίνοντας μεγάλο πακέτο μετοχών με κέρδη ορισμένα σεντς από την τιμή της αύξησης κεφαλαίου.

Επίσης, ένα άλλο κρίσιμο θέμα είναι το γεγονός ότι, η αμερικανική εταιρεία εισπράττει προμήθειες 4%, αλλά δεν εκδίδει εκθέσεις για μετοχές.

Λαμβάνει τα εκατομμύρια από τις αναδοχές, αλλά οι ξένοι επενδυτές που ζητούν πληροφόρηση στρέφονται προς άλλες ελληνικές χρηματιστηριακές ή επενδυτικές τράπεζες.