Επιτέλους ορίστηκε ως πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και ελέγχου παιγνίων ο  κ. Δ. Ντζανάτος σε μια κρίσιμη περίοδο για τις διαδικτυακές εταιρείες, αλλά και το κράτος. Το τελευταίο χρειάζεται να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα απο τις διαδικασίες αδειοδότησης ενώ από την άλλη πλευρά οι διαδικτυακές βλέπουν την ελληνική αγορά ως ένα νέο El dorado. Η εμπειρία από την βρετανική αγορά είναι πολύτιμη καθώς η ανάπτυξη του δεν ήλθε δίχως απώλειες.