Μια ακόμα παράταση στο χρόνο υποβολής των Πόθεν Έσχες από τους υπόχρεους δόθηκε με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο «Κύρωση της από 28.01.2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Επείγουσες φορολογικές, τελωνειακές και συναφείς ρυθμίσεις, επείγουσες διατάξεις για τη διασφάλιση του δικαιώματος αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας”(Α’14)» που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Οι υπόχρεοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις έως τις 28 Φεβρουαρίου για τις δηλώσεις της περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την 1η.1.2021 έως και την 30η.11.2021 και ετήσιων του έτους 2021.

Σημειώνεται πως η προθεσμία έληγε στις 16 Φεβρουαρίου.