Από σχήμα White Dragon στην Δυτική Μακεδονία ( για παραγωγή πράσινου υδρογόνου μέσα απο την ηλιακή ενέργεια ) προέκυψε και μια συνεργασία.

Με κοινοπρακτικό σχήμα η Motor Oil και η ΔΕΗ συμφώνησαν προκείμενου να αναπτύξουν την τεχνολογία υδρογόνου μέσα από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κυρίως μέσα από τα φωτοβολταϊκά.

Η Motor Oil υπέγραψε με την ΔΕΗ μνημόνιο συναντίληψης για τη διαμόρφωση του πλαισίου και την υλοποίηση μέσω κοινοπρακτικού σχήματος έργων στον τομέα του πράσινου Υδρογόνου.

Η συμμετοχή της στο κοινό μετοχικό σχήμα θα ανέλθει σε 51% και της ΔΕΗ σε 49%.

Η κοινοπραξία έχει στόχο την ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης πράσινου Υδρογόνου στη χώρα, διευκολύνοντας έτσι την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον καθαρών μηδενικών εκπομπών άνθρακα.