«Η ισότητα είναι μία από τις θεμελιώδεις αξίες της χώρας μας και αποτελεί θεμέλιο για την ανεξαρτησία και την ελευθερία των ανθρώπων. Οι γυναίκες και οι άνδρες αξίζουν ίσες αμοιβές, ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες. Με τις δράσεις μας στοχεύουμε στην άμεση εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος».

Αυτό αναφέρει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, σε γραπτή δήλωσή της, με αφορμή την 10η Νοεμβρίου, που είναι εφέτος η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ίσης Αμοιβής.

Η Ισότητα

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η ισότητα αποτελεί θεμελιώδη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο 14,1% λιγότερο από τους άνδρες.

«Στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφαρμόζουμε πολιτικές, με σκοπό την ενίσχυση των γυναικών σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους:

– Η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας του ΕΚ για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη μείωση του χάσματος στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, αφού πλέον βελτιώνεται η πρόσβαση στη γονική άδεια και στην ευέλικτη εργασία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η συμμετοχή των ανδρών στις οικογενειακές υποχρεώσεις.

– Με το Σήμα Ισότητας “SHARE” οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες αποδεικνύουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για μία αγορά ίσων ευκαιριών και ίσων αμοιβών ανεξαρτήτως φύλου, που σέβεται και προωθεί την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής/οικογενειακής ζωής.

– Το Κέντρο Καινοτομίας για γυναίκες έχει στόχο τη γεφύρωση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος και την ενίσχυση της θέσης των γυναικών στην έρευνα και την καινοτομία, που θα οδηγήσει στη μείωση του μισθολογικού χάσματος.

– Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025 προκρίνει ιδιαίτερα την ενίσχυση της γυναικείας εργασίας, με συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση του έμφυλου μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.