Η Τεχνική Ολυμπιακή ανακηρύχθηκε κατ’ αρχήν προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων της Intrum, με προτεινόμενο τίμημα έως 19.8 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός (Project Arrow) διεξήχθη από τη Grant Thornton Business Solutions, κατ’ εντολή της Intrum.

Τα ακίνητα βρίσκονται σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας και ανήκουν σε διάφορες εταιρείες ειδικού σκοπού (SPVs), τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Intrum Hellas REO Solutions. Τα μέρη θα διαπραγματευθούν περαιτέρω τους ειδικότερους όρους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την κατάρτιση των συμβάσεων.

Ως σύμβουλος της εταιρείας στη συγκεκριμένη συναλλαγή, ενεργεί η Mount Street Hellas Advisory Ltd Greek Branch. Η εταιρεία θα ενημερώσει σύντομα το επενδυτικό κοινό, για κάθε εξέλιξη επί του θέματος, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ενημέρωση της εταιρείας:

«Η εταιρεία με την επωνυμία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.” (εφεξής η εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η προσφορά που υπέβαλε σε διαγωνιστική διαδικασία (Project Arrow), την οποία διεξήγαγε η Grant Thornton Business Solutions S.A. κατ’ εντολή της Intrum Hellas REO Solutions Α.Ε., υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως διαχειριστή ακινήτων, και η οποία αφορούσε την απόκτηση χαρτοφυλακίου έως 186 ακινήτων (ανεξάρτητων ιδιοκτησιών) ανακηρύχθηκε καταρχήν ως προτιμητέα (Preferred Offer).

Πρόκειται για ακίνητα ευρισκόμενα σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδος, ιδιοκτησίας διαφόρων εταιρειών ειδικού σκοπού (SPVs) τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει η Intrum Hellas REO Solutions A.E.

Το προτεινόμενο τίμημα για την παραπάνω συναλλαγή θα ανέλθει έως του ποσού των δέκα εννέα εκατομμυρίων οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (19.800.000€). Τα μέρη θα διαπραγματευθούν περαιτέρω τους ειδικότερους όρους για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και την κατάρτιση των συμβάσεων.

Ως σύμβουλος της εταιρείας στη συγκεκριμένη συναλλαγή, ενεργεί η Mount Street Hellas Advisory Ltd Greek Branch. Η εταιρεία θα ενημερώσει σύντομα το επενδυτικό κοινό, για κάθε εξέλιξη επί του θέματος».

Διαβάστε ακόμη: