Σε αύξηση κεφαλαίου ύψους έως 130 εκατ. ευρώ υπέρ των παλαιών μετόχων και με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή για μεγάλο μέρος από τα αδιάθετα προχωρά η Intralot. Η εταιρεία ήδη γνωστοποίησε στο Χρηματιστήριο πως συγκαλεί για τις 17 Μαΐου 2022 έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα θέματα ημερήσιας διάταξης της οποίας περιλαμβάνεται η «παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας». 

Όπως γίνεται γνωστό, στρατηγικός επενδυτής στο πλαίσιο της ΑΜΚ  είναι η επενδυτική εταιρεία Standard General με έδρα την Νέα Υόρκη που εστιάζει σε επενδύσεις στο χώρο των καζίνο, τυχερών παιχνιδιών και media. Το fund είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που λειτουργεί 14 καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο πραγματοποίησε μια εξαγορά αξίας $2 δισ. της βρετανικής εταιρείας online gaming Gamesys. Τον Φεβρουάριο η Standard General υλοποίησε μια σημαντική επένδυση με αποτίμηση $8,5 δισ. του τηλεοπτικού κολοσσού Tegna στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την Apollo και έχει συμφωνία με το δίκτυο περιφερειακών αθλητικών τηλεοπτικών σταθμών Bally’s Sports News.

Σημειώνεται πως το MOU με την Standard General υπεγράφη χθες, 25 Απριλίου 2022.

Σύμφωνα με κύκλους της Intralot η κίνηση αυτή δημιουργεί νέα αναπτυξιακή προοπτική για το παγκόσμιο brand της ελληνικής εταιρείας και λύνει το θέμα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της εισηγμένης, η οποία ανακοίνωσε θεαματική αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA το 2021.

Ο σχεδιασμός προβλέπει πως η Standard General θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές (αδιάθετα) της ΑΜΚ έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.  Έτσι, στόχος είναι η συμμετοχή του στρατηγικού επενδυτή να μην ξεπεράσει το 33,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot, ενώ γίνεται γνωστό πως ο Σωκράτης Κόκκαλης, βασικός μέτοχος με ποσοστό 27% σήμερα, αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό του.

Σημειώνεται πως τα κεφάλαια της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για επαναγορά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ που δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο.

Επιπλέον με την κίνηση αυτή ισχυροποιείται η οικονομική θέση του Ομίλου με την πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της αμερικανικής θυγατρικής και ανοίγει ο δρόμος τόσο για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του Ομίλου όσο και για αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η επίσημη ανακοίνωση

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο η Intralot αναφέρει πως ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 25.4.2022:

(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας. Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί προσηκόντως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίουπρος την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

(β) Η Εταιρεία και η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία “Intralot Global Holdings B.V.” να υπογράψουν σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 33.227.256 μετοχές (ή 33,23%) της “Intralot US Securities B.V.” από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,4). Η IntralotUSSecuritiesB.V. κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralot, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10ηΑυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω. Η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022.

(γ) Να υπογράψει δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την “Standard General Master Fund II L.P.”, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Delaware των Η.Π.Α. (“SG”), αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG(ή/και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες) θα συμμετέχει στην ανωτέρω υπό (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνήθεις όροι για τέτοιες συναλλαγές προβλέπονται. Το MOU υπεγράφη στις 25.4.2022.