Στα 2,2 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκα τα EBITDA του Ομίλου Intracom στο α΄ εξάμηνο του 2021. Οι ζημιές ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ,  με την εισηγμένη να τονίζει ότι η υποχώρηση είναι παροδική λόγω της κατασκευαστικής δραστηριότητας και ότι οι προοπτικές του Ομίλου παραμένουν ισχυρές.

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Intracom

  • Πωλήσεις: € 220 εκατ.
  • Λειτουργική κερδοφορία EBITDA : €2,2 εκατ.
  • Αποτέλεσμα πρό φόρων ΕΒΤ: -€14,0 εκατ.
  • Υπογραφή σημαντικών νέων συμβάσεων ύψους € 490 εκατ.
  • Σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων την 30/6/2021: € 1,8 δισ., (εκ των οποίων τα € 355 εκατ. είναι έργα προς υπογραφή).

Η εταιρία ανακοίνωσε ζημιές μετά φόρων ύψους 16,1 εκατ. ευρώ, από ζημιές 3,5 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Όπως σημειώνει η Intracom, η υποχώρηση στα αποτελέσματα του Ομίλου είναι παροδική, λόγω της κατασκευαστικής του δραστηριότητας, και σε καμιά περίπτωση δεν συμβαδίζει με τις ισχυρές προοπτικές του στο άμεσο μέλλον, ούτε και με τη σταθερά θετική επίδοση της INTRASOFT INTERNATIONAL και της INTRACOM DEFENSE.

Δ. Κλώνης: Τα αποτελέσματα δεν αντικατοπτρίζουν τη δυναμική του Ομίλου Intracom

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα για το Η12021, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου INTRACOM κ. Δημήτρης Κλώνης ανέφερε:

« Τα οικονομικά μεγέθη του εξαμήνου σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζουν τη δυναμική των εταιριών του Ομίλου INTRACOM.

Εργαζόμαστε συστηματικά διαμορφώνοντας τις συνθήκες που θα εντάξουν τον Όμιλο INTRACOM ανάμεσα στους δυναμικότερους της επόμενης ημέρας. Αν κάτι έχουμε αποδείξει στην μακρόχρονη πορεία μας είναι η ανθεκτικότητα στις αντιξοότητες και η προσαρμοστικότητα στα πιο σύγχρονα επιχειρηματικά δεδομένα.»

Η εικόνα στις θυγατρικές της Intracom

Ο Όμιλος INTRASOFT INTERNATIONAL στο Η1 2020 συνέχισε την επιτυχημένη του πορεία τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και λειτουργικής κερδοφορίας. Κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 8,4% (Η1 2021: € 101,1 εκατ., Η1 2020: € 93,3 εκατ.), και αύξηση στο EBITDA από € 9,5 εκατ. το Η1 2020 σε € 9,9 εκατ. το Η1 2021. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €3,0 εκατ. έναντι € 3,3 εκατ. το Η1 2020.

Η υπογραφή νέων συμβάσεων έφτασε το Η12021 στα € 297 εκατ., διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων στις 30/6/2021 που προσεγγίζει τα € 900 εκατ.

Το Η1 2021 η IDE καταγράφει πωλήσεις € 30,3 εκατ. και λειτουργικό αποτέλεσμα € 0,8 εκατ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται σε € 0,1 εκατ. έναντι €1,5 εκατ. το Η1 2020. Η πίεση στα περιθώρια κερδοφορίας της εταιρίας οφείλεται στη σύνθεση των πωληθέντων της. Το Η2 αναμένεται να είναι βελτιωμένο. Η εταιρία την 30/6/2021 έχει ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων € 95 εκατ

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου INTRAKAT διατηρήθηκαν σε € 87,0 εκατ., όπως και στο Η1 2020. Ως συνέπεια όσων προαναφέρθηκαν, το λειτουργικό αποτέλεσμα EBITDA διαμορφώθηκε σε -€ 5,8 εκατ. έναντι € 2,7 εκατ. το Η1 2020. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας προτεραιότητα της εταιρίας ήταν η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης και παράδοσης των έργων της. Έτσι, η εταιρία κατάφερε να ολοκληρώσει τις δεσμευτικές της συμφωνίες σε σχέση με τα σημαντικά της έργα και ειδικά σε αυτό των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων πέτυχε την έγκαιρη παράδοσή του σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία.

Στο Η1 του 2021 ο Όμιλος INTRAKAT υπέγραψε νέες συμβάσεις ύψους € 186 εκατ. και την 30/6/2021 διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους € 423 εκατ. Πλέον του ανεκτέλεστου, ο όμιλος INTRAKAT, έχει μειοδοτήσει σε νέα έργα ύψους € 355 εκατ., διαμορφώνοντας ανεκτέλεστο υπόλοιπο που προσεγγίζει τα €800 εκατ.

Η INTRADEVELOPMENT, η εταιρία του Ομίλου που δραστηριοποιείται στο χώρο της ανάπτυξης ακινήτων, ολοκλήρωσε την πώληση των έργων που ανέπτυσσε τα τελευταία χρόνια, και βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης των επόμενων.