Η κατά 100% θυγατρική της IDEAL Holdings Α.Ε., Astir Vitogiannis S.A. («Astir»),   υπέγραψε συμφωνία με την The South African Breweries Proprietary Limited («SAB»), η οποία ανήκει στην AB InBev, για την εξαγορά της πλειοψηφικής συμμετοχής της SAB στην Coleus Packaging Proprietary Limited («Coleus»).

Η Coleus (www.coleus.co.za) διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής και προμηθεύει μεταλλικά πώματα σε ζυθοποιίες και εταιρείες ποτών και αναψυκτικών στην Νότια Αφρική και τις γύρω χώρες. Η εταιρεία διέθεσε περισσότερα από 6,2 δισεκατομμύρια πώματα το 2021 στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των: AB InBev Group, Heineken, Distell, Diageo και Coca Cola και οι οποίες αποτελούν το 98% των πωλήσεών της.

Η Coleus, η οποία απασχολεί συνολικά 140 εργαζόμενους, το 2021 είχε πωλήσεις ZAR 521,8 εκατ. (€31,4 εκατ.), EBITDA ZAR 59,6 εκατ. (€3,6 εκατ.) και καθαρό δανεισμό ZAR 120 εκατ. (€7,2 εκατ.). Η τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία είναι 1 = 16,6 ZAR.Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί με την ολοκλήρωσή της τόσο με ίδια κεφάλαια της Astir όσοκαι με χρηματοδότηση σεZAR από τοπικές τράπεζες. Το 2021 η Astirκαι η Coleus είχαν συνολικέςπωλήσεις12,5 δισεκατομμυρίωνπωμάτων. Η συμφωνία θα επιτρέψει συνέργειες τόσο στα έσοδα και στο κόστος, καθώς και στην εξυπηρέτηση πελατών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Κατόπιν συμφωνίας, η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε ορισμένες συνήθεις κανονιστικές εγκρίσεις, οι οποίες αναμένεται να ληφθούν τους προσεχείς μήνες.

Σημαντική εξαγορά

Ο Πρόεδρος της IDEAL Holdings κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολίασε: «Ανυπομονούμε να ολοκληρώσουμε την εξαγορά της Coleus και να καλωσορίσουμε τους εργαζόμενους της Coleus στην οικογένειά μας. Η Astir γίνεται πλέον διεθνής παίκτης, ο οποίος  ήταν και ο στόχος που είχαμε θέσει από κοινού με τον κ. Στυλιανό Βυτογιάννη όταν επενδύσαμε στην Astir. Η εξαγορά της Coleus είναι σημαντική, προσθετική στα κέρδη ανά μετοχή, διπλασιάζει το μέγεθος της Astir και δημιουργεί αξία για την IDEAL Holdings. Μετά την ανακοίνωση στις 31 Μαρτίου 2022, των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2021 θα δώσουμε αναλυτικές πληροφορίες στους επενδυτές μας».

Ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για τη συναλλαγή ενήργησε η PricewaterhouseCoopers  (PwC) μέσω των γραφείων της σε Ελλάδα και Νότια Αφρική. Η Reed Smith ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings και η ENSafrica ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της IDEAL Holdings για την Νότια Αφρική.