Ο επιχειρηματίας κ. Σ. Κόκκαλης, όχι μόνο κέρδισε το στοίχημα της διάσωσης της Intralot, αλλά επανήλθε δριμύτερος ( χρηματιστηριακά ), σε όλες τις συμμετοχές του.

Aπό τις αρχές του χρόνου μέχρι την περασμένη Πέμπτη, η μετοχή της μητρικής εταιρίας Ιntracom αυξήθηκε κατά 164%. ή 169 εκατ. ευρώ.

Η Intracom ενσωματώνει την Intrasoft η οποία διαθέτει μεγάλο μερίδιο τόσο στην εγχώρια αγορά λογισμικού ενώ συνεχώς λαμβάνει ευρωπαϊκά και όχι μόνο έργα.

Η αξία της Intrasoft δεν μπορεί να υπολείπεται, σε κάθε περίπτωση από τις αποτιμήσεις ελληνικών εισηγμένων πληροφορικής.

Κι αυτό γιατί η Ιntrakat αποτιμάται ήδη 101 εκατ. ευρώ, συνεπώς η Intrasoft δεν μπορεί να αξίζει μόλις 69 εκατ. ευρώ.

Η εταιρία, βασίμως, θα διεκδικήσει έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης ιδιαίτερα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

H Ιntralot, η οποία δεν ανήκει στον όμιλο Intracom (μέτοχοι Σ. Κόκκαλης, Δημητριάδης κ.ά. )επίσης, μετά την αναδιάρθρωση χρέους σταθεροποιήθηκε στα 63-64 εκατ. ευρώ.

Άνοδο σημειώνει ακόμα και η συμμετοχή της Intracom στην Κέκροψ ( 34% )

Με την ανταλλαγή ομολόγων η Intralot αφαίρεσε χρέος από τον ισολογισμό της 163 εκατ. ευρώ.

Έχει εκδοθεί νέο ομόλογο ύψους 205 εκατ. ευρώ (για τους ομολογιούχους του 2021 ) ενώ οι ομολογιούχοι του 2024 έλαβαν το 34% της Intralot USA.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της μητρικής εταιρίας ανέρχονται επίσης στα 100 εκατ. ευρώ.

Με ένα ebidta περί τα 60 εκατ. ευρώ από τις ΗΠΑ και άλλα 30 εκατ. ευρώ από τις υπόλοιπες θυγατρικές της Intralot σε Ελλάδα, Αυστραλία, Ευρώπη η εταιρία αποτιμάται περί τα 63-64 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα εξαμήνου θα μας δείξουν πώς κινούνται τα μεγέθη στις ΗΠΑ και κυρίως τις προοπτικές διότι μέχρι το τέλος του 2021 η εταιρία ενδέχεται να προσθέσει συμβόλαια στο αθλητικό στοίχημα.

Οι ομολογιούχοι, όμως, του 2024 δεν τα αντάλλαξαν τα ομόλογά τους για να χάσουν.

Αναμένουν την εισαγωγή των μετοχών της αμερικανικής θυγατρικής στο Nasdaq , από εκεί που περιμένουν τις υπεραξίες.

Η αποτίμηση της θυγατρικής στις ΗΠΑ είναι και το «κλειδί» και για τη μητρική Intralot.

H συμφωνία, λοιπόν, δεν ολοκληρώθηκε ουσιαστικά, αλλά θα τελειώσει για τους ομολογιούχους όταν εισαχθούν οι μετοχές της Intralot στη Νέα Υόρκη.