Συνολικό ποσό 9,6 εκατ. ευρώ μοιράζει στους μετόχους της  η Ideal, ως επιστροφή κεφαλαίου από κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά.

Ανά μετοχή θα δοθούν 0,20 ευρώ,ποσό που αντιστοιχεί σε απόδοση περίπου 3% επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Σχετική πρόταση του ΔΣ περιλαμβάνεται στα θέματα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου, με φυσική παρουσία μετόχων στην έδρα της ΕΧΑΕ επί της Λεωφ. Αθηνών 110 και με συμμετοχή μετόχων από απόσταση με τηλεδιάσκεψη.

Διαβάστε ακόμη: