Πέραν πάσης αμφιβολίας η ΔΕΗ πραγματοποιεί ένα συγκλονιστικό success story! Από την απαξίωση και την λεηλασία που επιχειρήθηκε διά μέσω του κατακερματισμού της, η επιχείρηση Ηλεκτρισμού έχει καταστεί κυρίαρχη στον τομέα της Ενέργειας όπου όλα τα ισχυρά συμφέροντα σπεύδουν να συνεργαστούν μαζί της σε projects ή διαγωνισμούς όπως της ΔΕΠΑ Εμπορίου για παράδειγμα!

Και είναι προφανές πως η ολική αυτή επαναφορά αποδίδεται στο τεχνοκρατικό μάνατζμεντ που ο πρωθυπουργός τοποθέτησε, με σκοπό η ΔΕΗ να λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και όχι υπό την καθοδήγηση των κατ επάγγελμα συνδικαλιστών και των διαπλεκόμενων επιχειρηματικών συμφερόντων!

Και μακάρι ο πρωθυπουργός αντίστοιχο μάνατζμεντ να είχε τοποθετήσει και σε άλλες ΔΕΚΟ όπως για παράδειγμα η ΕΥΔΑΠ προκειμένου να αποφευχθούν λάθη, αστοχίες και αδυναμίες!

Επί του προκειμένου τώρα, ο διαγωνισμός για την πώληση του 49% του ΔΕΔΗΕ θα πάρει παράταση για τις 15-20 Φεβρουαρίου καθώς υπήρξε σχετικό αίτημα από ενδιαφερόμενους για προετοιμασία υποβολής προσφοράς!

Στον διαγωνισμό θα συμμετάσχουν μετά βεβαιότητας άνω των 5 υποψηφίων, από αμερικανικά επενδυτικά funds μέχρι ευρωπαίους ισχυρούς διαχειριστές δικτύων!

Το σημαντικότερο ωστόσο για τους καλά γνωρίζοντες είναι η απόφαση που έλαβε η ΔΕΗ υπό την καθοδήγηση της Goldman Sachs να μην πωλήσει πλειοψηφικό πακέτο του ΔΕΔΗΕ αλλά μειοψηφικό, στην προκειμένη περίπτωση το 49%.

Και έτσι θα έχει την δυνατότητα να αποκομίσει η ΔΕΗ όλες τις υπεραξίες κρατώντας ταυτόχρονα και το μάνατζμεντ.

Και τούτη είναι η σοφή απόφαση καθώς σε αντίθετη περίπτωση το όποιο κέρδος θα περιοριζόταν στενά στο ποσόν της πώλησης των μετοχών, ενώ θα είχε χαθεί και ο έλεγχος του μαγαζιού!