Έντονη φημολογία έχει κυκλοφορήσει στην αγορά, γύρω από ενδιαφέρον της BC Partners για εξαγορά της Ιντρακάτ, όπου βάσει των πληροφοριών ο όμιλος Κόκκαλη θα παραμείνει max με 10% για ιστορικούς λόγους.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως πράγματι το private equity fund του Ν. Σταθόπουλου έχει επιδείξει ενδιαφέρον να αποκτήσει το 70% της Intrakat- S. Energy, την κατά 100% θυγατρική της Ιντρακάτ στην οποία έχουν εισφέρει όλες οι ΑΠΕ και κάθε μορφής ενεργειακή δραστηριότητα.

Ένα deal που στο βαθμό που πραγματοποιηθεί αλλάζει όλα τα δεδομένα και όλες τις προοπτικές του ιστορικού Ομίλου!