Προσεκτικά η Ελληνική Δημοκρατία εξετάζει την έξοδο στις διεθνείς αγορές για δανεισμό με ομόλογο. Στην Ευρώπη, η αγορά είναι “βαριά” από την έξοδο των μεγαλύτερων κρατών ( Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία ). Η πρώτη αξιολόγηση της Ελληνικής Οικονομίας θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιανουαρίου από την Fitch και πιθανότατα να συνδυασθεί μια έξοδος. Αυτό που είναι δύσκολο στην τωρινή έξοδο είναι ότι, χρειάζεται να γίνει πριν ξεσπάσει μια διόρθωση στις αγορές.