Η αξία της παγκόσμιας αγοράς των 200 κυριότερων κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί από 2,3 τρισ. δολάρια στα τέλη του περασμένου έτους σε 1,3 τρισ. τώρα ή απώλεια άνω του 1 τρισ. σε δολάρια και αυτό έχει προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσον αυτή η πτώση του πλούτου μπορεί να επηρεάσει την οικονομία των ΗΠΑ, εξηγεί ο Joseph Briggs της ομάδας οικονομικών αναλύσεων για την οικονομία των ΗΠΑ της Goldman Sachs.

Όταν εξετάζεται ο αντίκτυπος της υποχώρησης των κρυπτονομισμάτων στην οικονομία των ΗΠΑ, μια σημαντική προειδοποίηση είναι ότι ένα μεγάλο μέρος του πλούτου των κρυπτονομισμάτων κατέχεται από πολίτες άλλων χωρών.

Η ιδιοκτησία κρυπτονομισμάτων είναι ως γνωστόν δύσκολο να εντοπιστεί, αλλά η πρόχειρη εκτίμησή που κάνει ο Briggs, με βάση διάφορες έρευνες, είναι ότι τα νοικοκυριά των ΗΠΑ κατέχουν περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Αν είναι έτσι, η πρόσφατη πτώση είναι πολύ μικρή σε σχέση με την καθαρή αξία των νοικοκυριών των ΗΠΑ η οποία ανερχόταν σε 150 τρισ. δολάρια πέρυσι. Ως εκ τούτου, αναμένουμε οποιαδήποτε επιβάρυνση στην συνολική δαπάνη από τις πρόσφατες μειώσεις στις τιμές των κρυπτονομισμάτων να είναι πολύ μικρή επίσης, αναφέρει η επενδυτική τράπεζα.

Περιορισμένα περιθώρια

Ομοίως, βλέπει πολύ περιορισμένα περιθώρια για αύξηση της συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό λόγω των μειώσεων των τιμών των κρυπτονομισμάτων, τόσο επειδή οι συμμετοχές σε κρυπτονομίσματα είναι τόσο μικρό μερίδιο του πλούτου των νοικοκυριών και επειδή το ποσοστό συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό των νεότερων ανδρών -της δημογραφικής ομάδας που είναι πιο πιθανό να επηρεαστεί από την υποχώρηση των κρυπτονομισμάτων – έχει ήδη ανακάμψει πλήρως στο προ της πανδημίας επίπεδό του.

Συνολικά, συνεχίζει να αναμένει ότι οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα οδηγήσουν σε απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης και των δαπανών φέτος και οι μειώσεις του πλούτου των νοικοκυριών μπορεί κάλλιστα να δώσουν κίνητρο σε ορισμένους εργαζομένους που εγκατέλειψαν την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας να επιστρέψουν. Ωστόσο, οποιαδήποτε πρόσθετη επίπτωση από τις πρόσφατες μειώσεις στις τιμές των κρυπτονομισμάτων θα είναι μάλλον μέτρια.

Μετά την ενσωμάτωση των πρόσφατων μειώσεων κατά περίπου 300 δισ. δολάρια, η Goldman Sachs εκτιμά ότι τα χαρτοφυλάκια κρυπτονομισμάτων αντιπροσωπεύουν σήμερα μόνο το 0,3% της καθαρής αξίας των νοικοκυριών. Αντίθετα, οι μετοχές αντιπροσώπευαν περίπου το 33% της καθαρής αξίας των νοικοκυριών στο τέλος του 2021, και οι πρόσφατες μειώσεις των τιμών τους έχουν πιθανότατα μειώσει την καθαρή αξία των νοικοκυριών κατά περίπου 8 τρισ. δολάρια.

Προηγούμενες ακαδημαϊκές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι αλλαγές στην καθαρή αξία των νοικοκυριών ευρύτερα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό, αλλά οι επιδράσεις αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε μια μείωση της προσφοράς εργασίας των εργαζομένων που βρίσκονται κοντά στην ηλικία συνταξιοδότησης. Αντίθετα, οι επενδυτές των κρυπτονομισμάτων είναι μάλλον νεότεροι άνδρες, μια δημογραφική ομάδα της οποίας η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό έχει γενικά επηρεαστεί λιγότερο από τις διακυμάνσεις του πλούτου.

Συνολικά, καταλήγει η Goldman Sachs, «συνεχίζουμε να αναμένουμε ότι οι αυστηρότερες χρηματοπιστωτικές συνθήκες θα οδηγήσουν σε απότομη επιβράδυνση της ανάπτυξης και των δαπανών φέτος και σε μείωση του πλούτου των νοικοκυριών, που μπορεί κάλλιστα να δώσουν κίνητρο σε ορισμένους εργαζόμενους που εγκατέλειψαν την αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας να επιστρέψουν. Ωστόσο, οποιαδήποτε πρόσθετη επίπτωση από τις πρόσφατες μειώσεις των κρυπτονομισμάτων τιμές των κρυπτονομισμάτων θα είναι πιθανότατα μέτρια».