Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η έκδοση του νέου ομολογιακού δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με τον εισηγμένο όμιλο να αναμένεται το προσεχές διάστημα να προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η έγκριση δηλαδή, από τη γενική συνέλευση της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, η κατάρτιση κι έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου, η ανακοίνωση του εύρους απόδοσης των ομολογιών, η έναρξη δημόσιας προσφοράς κτλ.

Τα προς άντληση κεφάλαια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα διατεθούν για την κάλυψη τμήματος των κεφαλαιακών αναγκών του ομίλου που τοποθετούνται σε 200 εκατ. ευρώ και 350 εκατ. ευρώ τα έτη 2022 και 2023 αντίστοιχα.

Οι αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις σχετίζονται με νέα έργα που υλοποιεί, ήδη, η εισηγμένη ή projects που διαθέτει προς υπογραφή τα οποία εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε 4,5 δισ. ευρώ.

Παρέμβαση Γ. Περιστέρη για τις ΑΠΕ: Μειώνουν την ενεργειακή υποτέλεια

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Ποια είναι τα νέα έργα

-Το έργο της χρηματοδότησης, λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων αυτής για το οποίο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την Egis projects αποτελεί προτιμητέο επενδυτή. Το συγκεκριμένο project-η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με 75%- έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,7 δισ. ευρώ από τα οποία 1,5 δισ. ευρώ αφορά το τίμημα για την ανάληψη της 35ετούς παραχώρησης, με το υπολειπόμενο ποσό ύψους 700 εκατ. ευρώ να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το κατασκευαστικό κόστος.

– Το έργο του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, του οποίου η περίοδος παραχώρησης έχει ξεκινήσει, αντιπροσωπεύοντας επένδυση της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ.

-Το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό που είναι της τάξεως του 1 δισ. ευρώ κι έχει παραχωρηθεί για 35 χρόνια στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

-Την κατασκευή του βόρειου τμήματος του οδικού άξονα Ε65 που είναι ύψους 450 εκατ. ευρώ.

-Το αιολικό πάρκο στον Καφηρέα που είναι συνολικού προϋπολογισμού 569 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας την κατασκευή-που βρίσκεται σε εξέλιξη- 330MW στη Νότια Εύβοια.

– Το, υπό κατασκευή, έργο μονάδας ηλεκτροπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο στην Κομοτηνή που συνοδεύεται με συνολικό κόστος επένδυσης 375 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει κύκλο εργασιών 971 εκ. ευρώ, ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων ύψους 2,5 δισ. ευρώ, εγκατεστημένη- υπό κατασκευή ισχύ σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας άνω του 1,3 GW και χαρτοφυλάκιο σε έργα παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων μήκους 720 χλμ. σε λειτουργία.