Πτώση των πωλήσεων και των κερδών ανακοίνωσε για το α’ τρίμηνο του έτους η Frigoglass, η οποία ωστόσο προβλέπει αύξηση πωλήσεων το δεύτερο τρίμηνο.

Τα κυριότερα στοιχεία του πρώτου τριμήνου 2021 έχουν ως εξής:

* Μείωση πωλήσεων κατά 29,4% λόγω της συνεχιζόμενης επίδρασης των περιορισμών που σχετίζονται με την COVID-19, των αρνητικών επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες καθώς και της σύγκρισης με το προ της πανδημίας πρώτο τρίμηνο του 2020.

* Αύξηση των πωλήσεων κατά 22%, σε ουδέτερη συναλλαγματική βάση, στον κλάδο Υαλουργίας λόγω της συνεχιζόμενης ανάκαμψης του όγκου πωλήσεων γυάλινων φιαλών.

* Ισχυρή ανάπτυξη των πωλήσεων στην Ασία λόγω αύξησης μεριδίου αγοράς. Οι πωλήσεις στην Ευρώπη και στην Αφρική συνέχισαν να επηρεάζονται από τις μειωμένες επενδύσεις σε επαγγελματικά ψυγεία λόγω της πανδημίας.

* Παρά τη μείωση των πωλήσεων, το περιθώριο EBITDA κυμάνθηκε στα επίπεδα του περυσινού τριμήνου. Βελτίωση του περιθωρίου στον κλάδο Υαλουργίας λόγω αύξησης των τιμών, ενώ η χαμηλή απορρόφηση του σταθερού κόστους και η αύξηση του κόστους πρώτων υλών επηρέασαν το περιθώριο του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης.

* Διατήρηση της ρευστότητας σε επαρκή επίπεδα, €62 εκατ. σε ταμειακά διαθέσιμα και €13 εκατ. σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές για την κάλυψη του κόστους χρηματοδότησης και των απαιτήσεων σε κεφάλαιο κίνησης το 2021.

* Επιτυχημένη επέκταση της Frigoserve στην Ελβετία στο τέλος του τριμήνου.

* Έναρξη των εργασιών ανακατασκευής ενός κλιβάνου στη Νιγηρία τον Μάρτιο, με αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου τον Ιούνιο του 2021.

* Αναμένεται αύξηση πωλήσεων το δεύτερο τρίμηνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 31% τον Απρίλιο.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κ. Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, δήλωσε:

“Όπως ήταν αναμενόμενο, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου είναι ενδεικτικά των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της πανδημίας, αν και παρατηρείται σταδιακή βελτίωση των τάσεων. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων στον κλάδο Υαλουργίας στη Δυτική Αφρική και την επιτυχημένη υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής μας, που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου αγοράς στην Ασία και τη σύναψη νέων συνεργασιών για τη Frigoserve. Παρά τη μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς και τον ρυθμό και την κλίμακα της οικονομικής ανάκαμψης, πιστεύουμε ότι θα επιτύχουμε αύξηση πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA το 2021”.