Σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για την ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2021 προχώρησε η Fitch Ratings, στα χνάρια και άλλων μεγάλων επενδυτικών οίκων.

Ωστόσο, ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης προειδοποιεί για αστάθεια, λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και της απειλής μίας πιθανής αύξησης των κρουσμάτων του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρει η Fitch, το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 4,5% στο πρώτο τρίμηνο του έτους και κατά 3,4% το δεύτερο τρίμηνο, ολοκληρώνοντας τέσσερα συνεχόμενα τρίμηνα ανάπτυξης μετά την απότομη πτώση του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο του 2020 που προκλήθηκε από περιορισμούς που σχετίζονται με την πανδημία.

Η ανάπτυξη ήταν περίπου 7% το πρώτο εξάμηνο του 2021 και το πραγματικό ΑΕΠ επέστρεψε σε προ πανδημίας επίπεδα, κατά  το δεύτερο τρίμηνο. Η εγχώρια ζήτηση φαίνεται να έχει οδηγήσει την αύξηση του ΑΕΠ, με τις επενδύσεις και την ιδιωτική κατανάλωση να αυξάνονται σε σύγκριση με το 2020.  Η απότομη αύξηση των εξαγωγών αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εισαγωγών, αναφέρει η Fitch.

Οι πηγές αβεβαιότητας

Η πορεία του ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του 2021 αντικατοπτρίζεται στην επικαιροποιημένη εκτίμηση της Fitch για την αύξηση του ΑΕΠ φέτος, στο 6% από 4,3% που είχε εκτιμήσει όταν επιβεβαίωσε την ελληνική αξιολόγηση στο «ΒΒ» τον Ιούλιο.

Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κάποια αβεβαιότητα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, που μπορεί να περιορίσει την ανοδική αναθεώρηση.

Οι περιορισμοί της αλυσίδας εφοδιασμού στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας και στους εγχώριους τομείς που εκτίθενται περισσότερο στο αυξανόμενο κόστος εισροών, θα μπορούσαν να περιορίσουν την ανάπτυξη. Πηγή αβεβαιότητας είναι μια αύξηση των κρουσμάτων από κορωνοϊό.