Στην εξαγορά του υπόλοιπου 25% της κυπριακής Diapo Ltd από τον όμιλο ΠΜ Τσεριώτης, προχώρησε πρόσφατα η Foodlink Cyprus. Με αυτή την κίνηση, η Foodlink Cyprus -που ανήκει στον ελληνικό όμιλο FDL- ολοκλήρωσε την πλήρη εξαγορά της Diapo (κατέχει το 100% πλέον), που είχε ξεκινήσει το 2018, με την απόκτηση του 75%.

   Η εταιρία Diapo Ltd ιδρύθηκε το 2012 και παρέχει υπηρεσίες 3rd Party Logistics για να εξυπηρετεί εμπορικές εταιρείες, που επιλέγουν τη λύση Outsourcing στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Foodlink Cyprus

Η Foodlink Cyprus ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής στην Κύπρο. Ανήκει στον ελληνικό όμιλο FDL που παρέχει υπηρεσίες, που καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, και χαρακτηρίζονται από ευελιξία και τεχνογνωσία. Κύριος σκοπός του ομίλου είναι να προβλέπει και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας λύσεις που απαντούν σε αυτές. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, συνδυάζοντας ιδανικά τους ανθρώπους, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες του. Βασικές υπηρεσίες του ομίλου είναι: Αποθήκευση & Μεταφορά, Sales Logistics, E-shop Logistics & Logistics Intelligent.

Η μητρική εταιρεία του ομίλου, Foodlink ΑΕ, η μόνη εταιρεία του κλάδου εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ΕΝ.Α. Αθηνών, ιδρύθηκε το 1997 και είναι σήμερα μία από τις ηγέτιδες εταιρείες στο κλάδο των Logistics.

Στόχος της συγχώνευσης αυτής, είναι η διεύρυνση του πελατολογίου, καθώς και η μεγαλύτερη και εντονότερη διεισδυτικότητα του ομίλου FDL στην αγορά της Κύπρου