Για σχετικά καλό ξεκίνημα των ελληνικών μετοχών από την αρχή του έτους, με υπεραπόδοση έναντι των διεθνών αγορών, κάνει λόγο η χρηματιστηριακή Euroxx.

Η Euroxx παρουσιάζει τρεις καταλύτες για την άνοδο του χρηματιστηρίου Αθηνών στις 1.000 μονάδες, καθώς και τις κορυφαίες επιλογές (top picks), μεταξύ των μετοχών.

«Παρά τους αυξημένους βραχυπρόθεσμους γεωπολιτικούς κινδύνους, υπάρχουν ισχυροί θεμελιώδεις λόγοι για τους οποίους αυτή η υπεραπόδοση
θα μπορούσε να επιμείνει περαιτέρω.

Κατά την άποψή μας, οι βασικοί μοχλοί που θα καθορίσουν την απόδοση της οικονομίας και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς για το υπόλοιπο του 2022ε είναι οι ακόλουθοι», σύμφωνα με τους αναλυτές της Euroxx:

Εγχώρια μακροοικονομική υποστήριξη για τις ελληνικές μετοχές

Η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα μετά την πανδημία, η διάθεση κεφαλαίων από το Ταμείο Ανάκαμψης (RRF), η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης, η συνεχής θεσμική υποστήριξη και ο περιορισμένος πολιτικός κίνδυνος (δεν αναμένονται πρόωρες γενικές εκλογές φέτος).

Το θετικό βασικό σενάριο προβλέπει την αύξηση των εταιρικών κερδών, υποστηρίζοντας έτσι τις αποτιμήσεις ελληνικών μετοχών και παρέχοντας καθοδική στήριξη.

Η πορεία προς την επενδυτική βαθμίδα 

Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει στις αρχές του 2023 την επιστροφή της Ελλάδας στην επενδυτική βαθμίδα, αλλά οι δεν λείπουν οι εκτιμήσεις  ότι θα μπορούσε να είναι εφικτή η επιστροφή μέχρι το τέλος αυτού του έτους, μαζί με την έξοδο από την ενισχυμένη επιτήρηση

«Αναμένουμε ότι η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας να οδηγήσει σε επαναξιολόγηση των ελληνικών μετοχών και την επανένταξή τους σε δείκτες ανεπτυγμένων αγορών, που αποτελεί αναμφίβολα ένα θετικό καταλύτη», αναφέρουν οι αναλυτές.

Νέα εποχή για τις ελληνικές τράπεζες μετά την εξάλειψη των NPEs

Χωρίς την ύπαρξη των κινδύνων που έχουν κληροδοτηθεί από το παρελθόν και με την υποστήριξη της άφθονης ρευστότητάς τους και των κεφαλαίων NGEU, οι ελληνικές τράπεζες φαίνονται πλέον έτοιμες να οδηγήσουν την οικονομική ανάκαμψη μέσω της πιστωτικής επέκτασης, η οποία μαζί με την ταχεία εξυγίανση των ισολογισμών τους, θα τους επιτρέψει να ευδοκιμήσουν μακροπρόθεσμα.

Τα top picks

Οι κορυφαίες επιλογές της Euroxx για φέτος περιλαμβάνουν τις εταιρείες που εξακολουθούν να προσφέρουν την καλύτερη έκθεση στον πολλά υποσχόμενο ενεργειακό κλάδο (Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή), καλύπτοντας σημαντικά θέματα όπως η ενεργειακή μετάβαση και η ανάπτυξη ΑΠΕ.

Η Euroxx εξακολουθεί να συμπεριλαμβάνει στις κορυφαίες επιλογές της μια ισχυρή μετοχή με καλά θεμελιώδη μεγέθη, ρευστότητα, ισχυρές ταμειακές ροές και βιώσιμα μερίσματα (ΟΠΑΠ), ενώ φέτος επιλέγει επίσης μια ποιοτική μετοχή, με σημαντικές ανοδικές δυνατότητες (Lamda Development).

Όσον αφορά τις τράπεζες, παραμένει «bullish» για τον κλάδο στο σύνολό του και πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει περαιτέρω επαναξιολόγηση, ακόμη και σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων και μελλοντικών αυξήσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ. Ως εκ τούτου, συμπεριλαμβάνουμε όλες τις ελληνικές τράπεζες στη λίστα με τις κορυφαίες επιλογές της για διαφορετικούς λόγους.