Η Eurobank στέκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας την ενίσχυση της ψηφιακής τους ανταγωνιστικότητας και την επέκτασή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τη διεύρυνση των πωλήσεων και της αναπτυξιακής τους προοπτικής.

Έχοντας θέσει στη διάθεση των επιχειρήσεων το νέο πρόγραμμα Business Banking e – Commerce solutions , που μέσα σε 2 μόλις μήνες λειτουργίας έχει ήδη, σχεδόν, 1.000 εγγραφές ενώ περισσότεροι από70.000 ενδιαφερόμενοι έχουν επισκεφθεί τη σχετική ενότητα στο eurobank . gr για ενημέρωση.

Η Eurobank, αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες με στόχο να υποστηρίξει τους πελάτες της να αναπτύξουν μια λειτουργική, βιώσιμη, ψηφιακή επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό,διοργάνωσε, σήμερα, διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η επόμενη ημέρα της Λιανικής».

Ο Υφυπουργός Επενδύσεων & Ανάπτυξης, κ. Γιάννης Τσακίρης, ως επίσημος προσκεκλημένος, παρουσίασε τη νέα Δράση “e –λιανικό ” του ΕΠΑνΕΚ, συνολικού προϋπολογισμού €80 εκατ., συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, μέσω της οποίας παρέχεται δυνατότητα επιχορήγησης σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον κλάδο του λιανεμπορίου με ποσά έως €5.000, για τη δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα δράση του ΕΠΑνΕΚ, “e -λιανικό ”, ξεκινά τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι και την 24η Μαρτίου 2021.

Το πρόγραμμα Business Banking e – Commerce solutions , της Eurobank, συνδράμει τις επιχειρήσεις στο πεδίο των ηλεκτρονικών πωλήσεων, από το πρώτο βήμα μέχρι το τελευταίο, με τραπεζικές αλλά και μη τραπεζικές καινοτόμες υπηρεσίες, που παρέχονται με έκπτωση από τρίτες εταιρείες, με στόχο την κάλυψη -με ολοκληρωμένο τρόπο-των αναγκών τόσο των νεοεισερχόμενων, όσο και των περισσότερο ψηφιακά «ώριμων», στοηλεκτρονικό εμπόριο, επιχειρήσεων.