Ουσιαστικά, η Εθνική Τράπεζα επέλεξε τον καλύτερο διαχειριστή για τα κόκκινα δάνεια με τον οποίο δεν θα καταπέσουν οι εγγυήσεις. Διότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε θα πλήρωναν όλοι οι φορολογούμενοι. Το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής ανέδειξε την κοινοπραξία doValue, Fortress και Bain Capital ως τον προτιμητέο επενδυτή για την απόκτηση της τιτλοποίησης των 6.1 δισ. μη εξυπηρετούμενων δανείων (πακέτο Frontier).

Και η εμπειρία της Do Value στην αγορά των κόκκινων δανείων έχει αποδειχθεί εκ των αποτελεσμάτων της.
Το τίμημα ανέρχεται, στα 160 εκατ ευρώ. και αντιστοιχεί οριακά πάνω από το 35% της ονομαστικής αξίας των mezzanine notes. Ο προτιμητέος επενδυτής αποκτά το 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) διαβάθμισης τιτλοποιηθέντων δανείων.