Σήμερα (01/06), το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε διευκρινίσεις, εν όψει των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου, με αφορμή οδηγίες και επισημάνσεις που διατυπώθηκαν από τον Άρειο Πάγο, αναφορικά με την ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων κομμάτων, συνασπισμών συνεργαζόμενων κομμάτων, συνδυασμών ανεξάρτητων υποψηφίων, καθώς και μεμονωμένων υποψηφίων: (https://candidatesportal.ypes.gov.gr/).

Συγκεκριμένα, ενημέρωσε ότι:

  1. Η Ηλεκτρονική Πύλη Δήλωσης Υποψηφίων χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 και η ίδια πύλη θα χρησιμοποιηθεί και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.
  2. Για τις επικείμενες εκλογές, η οριζόμενη από τον νόμο προθεσμία λήγει στις 23:59’ της Δευτέρας 05 Ιουνίου 2023.
  3. Παρά την ύπαρξη ανάλογης εμπειρίας χρηστών και συμμετεχόντων, είναι πιθανό να παρατηρηθούν σφάλματα ή παρατυπίες, που μπορεί να οδηγήσουν σε αποκλεισμό από την περαιτέρω εκλογική διαδικασία. Για αυτόν τον λόγο, συνιστάται η καταχώριση των δηλώσεων να πραγματοποιείται το νωρίτερο δυνατό πριν την εκπνοή της νόμιμης αυτής προθεσμίας, ώστε να υφίσταται ικανό περιθώριο διορθώσεως και συμπληρώσεως αυτών.
  4. Η πλατφόρμα επιτρέπει την εισαγωγή και αυτόματη προσωρινή αποθήκευση των στοιχείων, με δυνατότητα μεταβολών, διορθώσεων και συμπληρώσεων πριν την τελική υποβολή της δήλωσης. Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η τελική υποβολή της δήλωσης στην ηλεκτρονική πύλη. Σε διαφορετική περίπτωση, η διαδικασία θεωρείται μη ολοκληρωθείσα και η δήλωση μη υποβληθείσα.
  5. Αν επιλεγεί η τελική υποβολή παρά την ύπαρξη σφαλμάτων ή παρατυπιών, που υποδεικνύονται από το ηλεκτρονικό σύστημα, χωρίς να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν, αυτά ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποκλεισμό συνδυασμού ή υποψηφίων βουλευτών από την ανακήρυξη, βάσει της σχετικής απόφασης του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου.

Διαβάστε ακόμη: