Η ΔΙΑΣ Α.Ε., ο Εθνικός Φορέας Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ACH), ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα και τα στρατηγικά της επιτεύγματα για το οικονομικό έτος 2023 στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα η ΔΙΑΣ Α.Ε. κατέγραψε:

  • Εντυπωσιακή Ανάπτυξη με Διαρκή Διαθεσιμότητα: Τα τελευταία τρία χρόνια, η ΔΙΑΣ πέτυχε σωρευτική αύξηση κατά 43,4% στις τιμολογημένες συναλλαγές, κατά 47,6% στα έσοδα και κατά 235,1% στα καθαρά κέρδη (EAT), σε σύγκριση με το 2020. Το πλέον αξιοσημείωτο είναι ότι η ΔΙΑΣ πέτυχε 100% διαθεσιμότητα λειτουργίας του συστήματος πληρωμών για πρώτη φορά στην 35χρονη ιστορία της, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για αξιοπιστία και αριστεία.
  • Ρεκόρ Μερίσματος: Η ΔΙΑΣ Α.Ε. θα διανείμει μέρισμα, ύψους €6,92 ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2023, το οποίο αντιστοιχεί στο 81% των καθαρών κερδών της εταιρείας για το 2023. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μέρισμα που έχει διανεμηθεί από τη ΔΙΑΣ από τότε που ξεκίνησε να δίνει μερίσματα το 2002 και είναι σχεδόν διπλάσιο από τον μέσο όρο των τακτικών μερισμάτων των τελευταίων 22 ετών.
  • Ανταγωνιστική Επίδοση σε Σύγκριση με Άλλα Μέσα Πληρωμών: Η αξία των συναλλαγών που διακανονίστηκαν από τη ΔΙΑΣ κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2009-2020) αυξήθηκε με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Αύξησης (Compound Annual Growth Rate – CAGR) 3,2%. Ωστόσο, κατά την περίοδο 2021-2023, η ΔΙΑΣ πέτυχε εντυπωσιακό CAGR, ύψους 15%. Αυτή η ανάπτυξη πλησιάζει την εντυπωσιακή τιμή CAGR των συναλλαγών με κάρτες στην Ελλάδα, ανερχόμενη σε 14,3% κατά την οικονομική κρίση και σε 19% κατά την επόμενη τριετία (περίοδο πανδημίας COVID-19). Αυτή η σύγκριση υπογραμμίζει την ισχυρή ανάπτυξη της ΔΙΑΣ και τη συμβολή της στον τομέα των ηλεκτρονικών πληρωμών στην Ελλάδα.
  • Το IRIS στρώνει το δρόμο για τις Άμεσες Πληρωμές: Η ΔΙΑΣ επεξεργάστηκε 406 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας €450 δισ. το 2023. Οι Άμεσες Πληρωμές (Instant Payments – IP) παραμένουν το ταχύτερα αναπτυσσόμενο προϊόν της εταιρείας το 2024, με σχεδόν το 60% των διατραπεζικών μεταφορών κεφαλαίων να εκτελούνται άμεσα. Το ποσοστό τωνIP ανέρχεται ήδη σε 17% επί του συνόλου των μεταφορών πίστωσης, προσεγγίζοντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σε σύγκριση με ποσοστό, ύψους 2% το 2020. Οι πληρωμές IRIS (IRIS P2P, IRIS P2B) ηγούνται, αντιπροσωπεύοντας το 68% των Άμεσων Πληρωμών, με 80 φορές περισσότερες συναλλαγές τον Ιανουάριο-Μάιο 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη πεντάμηνη περίοδο το 2020.
  • Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα: Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από το European Automated Clearing House Association (EACHA), η κατανάλωση ενέργειας ανά συναλλαγή για τις μεταφορές πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των Άμεσων Πληρωμών (IP) είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τις συναλλαγές με κάρτες, μετρητά και κρυπτονομίσματα. Συγκεκριμένα, οι συναλλαγές με κάρτες καταναλώνουν περίπου τρεις φορές περισσότερη ενέργεια, οι συναλλαγές με μετρητά περίπου 35 φορές περισσότερη ενέργεια και οι συναλλαγές με Bitcoin καταναλώνουν 282.085 φορές περισσότερη ενέργεια από τις μεταφορές πιστώσεων. Αυτό υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΔΙΑΣ για ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητα, προσφέροντας ασφαλείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες με ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αντίκτυπο στο σύνολό τους.
  • Πρώτη Φορά Διορισμοί Μη Εκτελεστικών Μελών στο ΔΣ: Η ΔΙΑΣ θα συμπεριλάβει δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Αυτή η κίνηση στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης και στην εισαγωγή επιπλέον γνώσεων, εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών στην εταιρεία.

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου, CEO της ΔΙΑΣ Α.Ε., τόνισε τη στρατηγική εστίαση της εταιρείας στην καινοτομία, τη συμμόρφωση και τη βιωσιμότητα. «Οι Άμεσες Πληρωμές γίνονται η νέα κανονικότητα, και η ΔΙΑΣ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μεταβατικής φάσης. Ο ρόλος μας ως το ελληνικό ACH είναι κρίσιμος στην προσαρμογή στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις, μαζί με τις τράπεζες-μέλη μας, και στην αξιοποίηση των Άμεσων Πληρωμών για την προσφορά από κοινού με τις τράπεζες νέων, καινοτόμων υπηρεσιών που θα μετασχηματίσουν ουσιαστικά την εμπειρία του καταναλωτή.» δήλωσε.

Προοπτικές για το Μέλλον:

Κοιτάζοντας μπροστά, η ΔΙΑΣ στοχεύει να επεξεργαστεί περίπου 450 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας σχεδόν μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ το 2024. Ο αριθμός των χρηστών IRIS P2P αναμένεται φέτος να ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια. Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2024, η ΔΙΑΣ σχεδιάζει να επεκτείνει το φάσμα των Άμεσων Πληρωμών και να συμπεριλάβει σε αυτές δύο ακόμη προϊόντα μεταφοράς πίστωσης: RF/QR εισπράξεις και IRIS commerce.

Δέσμευση για Αριστεία:

Η κα. Καμπουρίδου έκλεισε εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τους εργαζομένους, τους μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη της ΔΙΑΣ για την συνεχή τους υποστήριξη και αφοσίωση. «Η επιτυχία μας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους εργαζομένους μας, τους οποίους θεωρούμε τον πιο πολύτιμο πόρο μας. Μαζί θα συνεχίσουμε να οδηγούμε τις εξελίξεις, να ενισχύουμε την εθνική μας οικονομία και να διασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.»

Διαβάστε ακόμη