Σε αύξηση της τιμής στόχου για τη μετοχή της ΔΕΗ στα 16 ευρώ – από 13 ευρώ προηγουμένως – προχώρησε η Euroxx.

Η αύξηση στην τιμή στόχο, οφείλεται ως επί το πλείστον στην υψηλότερη υπολειμματική αξία (terminal value) που δίνει η χρηματιστηριακή, χάρη στην επιτυχή εκτέλεση του επιθετικού αλλά και πολλά υποσχόμενου business plan.

Σύσταση Overweight για τη ΔΕΗ

Η σύσταση της Euroxx για τη μετοχή παραμένει Overweight καθώς, όπως επισημαίνει, η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η εισαγωγή της στον MSCI Greece Standard αποτελούν θετικούς καταλύτες, αυξάνοντας τη ρευστότητα και τη βάση των θεσμικών επενδυτών.

Η χρηματιστηριακή εκτιμά ότι η ΔΕΗ θα εμφανίσει αναπροσαρμοσμένα EBITDA ύψους 849 εκατ. ευρώ το 2021. και μέση ετήσια άνοδο των EBITDA κατά 9,9% έως το 2024.