Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν εισροές ύψους 32,4 εκατ. κατά το μήνα Ιούνιο, συμπληρώνοντας δεύτερο συνεχόμενο μήνα εισροών, σε αντίθεση με τους Ημεδαπούς Δικαιούχους Μερίδων οι οποίοι πραγματοποίησαν εκροές ύψους 32,4 εκατ. τον Ιούνιο.

Η κατανομή της Αξίας Χαρτοφυλακίου των Δικαιούχων Μερίδων διαμορφώθηκε στα 62,3% για τους Αλλοδαπούς Δικαιούχους Μερίδων και 37,7% για τους Ημεδαπούς.

Οι Αλλοδαποί Δικαιούχοι Μερίδων πραγματοποίησαν το 55,8% των συνολικών συναλλαγών (αγορές & πωλήσεις) τον Ιούνιο 2021 (σε σχέση με το 56,6% τον προηγούμενο μήνα), ενώ οι Ημεδαποί Δικαιούχοι Μερίδων, πραγματοποίησαν το 44,2% των συναλλαγών, σε σχέση με το 43,4% τον προηγούμενο μήνα. Οι χώρες με την μεγαλύτερη αξία χαρτοφυλακίου (μερίδες πελάτη) ήταν οι ΗΠΑ με αξία συνολικού χαρτοφυλακίου 5,8 δισ. ευρώ η Κύπρος με αξία χαρτοφυλακίου 5,0 δισ. ευρώ και η Ολλανδία με αξία χαρτοφυλακίου 4,0 δισ. ευρώ.

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2021 έφτασε τα 1.417,11 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 32,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 2.095,64 εκατ..

Τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν 816 νέοι λογαριασμοί πελάτη και εγγεγραμμένων διαμεσολαβητών, σε σχέση με 1.678 νέους λογαριασμούς τον Μάιο