Χαμηλότερα επιτόκια στα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ευκολότερη πρόσβαση τους στον τραπεζικό δανεισμό φέρνει το πρόγραμμα «Ηρακλής» σε συνδυασμό με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός μιλώντας στη διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΕΒ με θέμα την χρηματοδότηση επιχειρήσεων.

Όπως είπε: με το πρόγραμμα «Ηρακλής» μειώνεται το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων, γεγονός που οδηγεί στην αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, η οποία, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη συνολική αναβάθμιση της χώρας χάρη στην δραστική μείωση του συστημικού κινδύνου, συνεπάγεται την αυξημένη και φθηνότερη προσβασιμότητά των τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα έχει ένα διπλό ευεργετικό αποτέλεσμα διότι, οι κοινοτικοί πόροι αφ’ ενός μειώνουν τον πιστωτικό κίνδυνο για τις τράπεζες και αφ’ ετέρου αυξάνουν την ήδη υπάρχουσα ρευστότητα και έτσι οι τράπεζες μπορούν να χρηματοδοτήσουν περισσότερα επιχειρηματικά σχέδια και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουν μια σημαντική διασπορά του πιστωτικού κινδύνου.

Και συμπλήρωσε πως: η ρευστότητα, πέραν αυτής που θα διατεθεί για επιχειρηματικά σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μπορούσε να κατευθυνθεί στις ΜμΕ για ενίσχυση κεφαλαίων κίνησης.

Συνεπώς, συμπλήρωσε ο κ. Ζαββός «τα οφέλη της απαρχής αυτού του ενάρετου κύκλου θα μετακυλίονται όλο και περισσότερο στις επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πλέον ευκολότερη και φθηνότερη χρηματοδότηση από τις τράπεζες».

Ο αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό σύστημα υφυπουργός Οικονομικών σημείωσε ακόμα πως:

Οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί η Κυβέρνηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα αφορούν στην δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις στη μετά την πανδημία περίοδο και εστιάζονται σε τρεις βασικούς άξονες.

-Πρώτον, αφορούν στην χρηματοδότηση από το τραπεζικό σύστημα, η οποία γίνεται πλέον εφικτή ως συνέπεια της επιτυχίας του «Ηρακλή» με την δραστική μείωση των κόκκινων δανείων.

-Δεύτερον, αφορούν στην ενισχυμένη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντλήσουν κεφάλαια από το χρηματιστήριο, ιδιαίτερα μετά την μεταρρύθμιση για την εταιρική διακυβέρνηση που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη στους επενδυτές.

-Τρίτον, στην έγκαιρη και έγκυρη εμπέδωση της θεσμικής υποδομής για τη βιώσιμη και πράσινη χρηματοδότηση στα πλαίσια της ESG που φέρνει κοσμογονικές αλλαγές στο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα και στο μοντέλο χρηματοδότησης.