Αύξηση κατά 53.1% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε στα 221.6 εκατ. ευρώ έναντι 144.8 εκατ. ευρώ το 2022, κατέγραψε η Autohellas στο α’ τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε.

Η δραστηριότητα της Hertz (βραχυχρόνιες ενοικιάσεις) στην Πορτογαλία που εξαγοράσθηκε την 1η Οκτωβρίου 2022 συνεισέφερε τα 15 εκατ. ευρώ από τα συνολικά 77 εκατ. ευρώ της αύξησης του κύκλου εργασιών, ενώ, τα 62 εκατ. ευρώ δηλαδή το 42%, ήταν συγκρίσιμα οργανικά.

Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) του α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν σε 17.6 εκατ. ευρώ έναντι 13.4 εκατ. ευρώ το 2022, καταγράφοντας αύξηση 30.6%. Τα κέρδη προ φόρων (ΕBT) του ομίλου για το α’ εποχικά αδύναμο τρίμηνο του 2023, ανήλθαν στα 10.3 εκατ. ευρώ έναντι 10.1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση 2.1% με αντίστοιχα τα κέρδη μετά φόρων να διαμορφώνονται στα 7.4 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, σε επίπεδο κερδών προ φόρων, η Πορτογαλία, που έχει αποκλειστικά βραχυχρόνιες μισθώσεις, επιβάρυνε το αποτέλεσμα με 2.8 εκατ. ευρώ ζημίες λόγω εποχικότητας. Κατά συνέπεια, το συγκρίσιμο αποτέλεσμα προ φόρων ήταν αυξημένο σε 12.9 εκατ. ευρώ έναντι 10.1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022.

Ο κύκλος εργασιών από τη δραστηριότητα του ομίλου στις μισθώσεις αυτοκινήτων στην Ελλάδα αυξήθηκε στο πρώτο τρίμηνο του 2023 κατά 18.2% σε σύγκριση με το 2022, «αγγίζοντας» τα 49 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα του τομέα υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τη διάθεση (μεταπώληση) των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου, αλλά και τη σταδιακή άφιξη αυτοκινήτων που αποτελούσαν παραγγελίες του προηγούμενου έτους και προστέθηκαν στο στόλο των μακροχρόνιων μισθώσεων.

Ο κύκλος εργασιών της δραστηριότητας των θυγατρικών εξωτερικού που σχετίζεται με τον τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων, περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της «HR Aluguer de Automóveis SA» και έφθασε συνολικά τα 30.3 εκατ. ευρώ από 12.5 εκατ. ευρώ το 2022 (20% οργανική ανάπτυξη χωρίς την Πορτογαλία) καθώς με καθυστέρηση σε σύγκριση με την Ελλάδα, χώρες όπως η Κύπρος και η Κροατία επανακάμπτουν το 2023, «αγγίζοντας» τα επίπεδα τουριστικών αφίξεων του 2019.

Πρέπει να σημειωθεί σε σχέση με τη δυναμική του επερχόμενου καλοκαιριού, ότι η μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξη σε αφίξεις επισκεπτών τρίτων χωρών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύγκριση με το 2022, εντοπίζεται για τους πρώτους τέσσερις μήνες του χρόνου στις αγορές της Κροατίας και της Πορτογαλίας, όπου δραστηριοποιείται πλέον η Autohellas.

Σε ό,τι αφορά την εγχώρια, ελληνική αγορά, η δραστηριότητα της εμπορίας αυτοκινήτων παρουσίασε επίσης σημαντική αύξηση, καθώς σε επίπεδο δραστηριότητας Εισαγωγής / Διανομής οι εταιρείες του ομίλου συνεισέφεραν συνολικά 142.3 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών, παρουσιάζοντας αύξηση 56.7% και συμβάλλοντας σημαντικά και σε αυξημένο βαθμό στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Ομοίως, η δυναμική στον κύκλο εργασιών, υποστηρίζεται από το σημαντικό αποθεματικό παραγγελιών πελατών από την περίοδο του 2022 που δεν ήταν εφικτό να καλυφθεί από τους περιορισμούς της παραγωγής που ίσχυσαν για το δεύτερο μέρος του 2021 και ολόκληρο το 2022.

Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας κερδοφορίας του ομίλου παράγεται κατά το β’ και γ’ τρίμηνο, δηλαδή την τουριστική περίοδο του καλοκαιριού, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι από τον Απρίλιο ήδη έχει διαμορφωθεί μία ισχυρή δυναμική στις αφίξεις και στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, που αντανακλά ότι η ισχυρή βάση προκρατήσεων των καταλυμάτων θα συνεχισθεί κατά τους επομένους μήνες και ήδη επηρεάζει θετικά και τη ζήτηση στο κλάδο των βραχυχρονίων ενοικιάσεων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ύπαρξη, πλέον, μεγαλύτερων στόλων αυτοκινήτων, μπορεί να επηρεάσει σε κάποιο βαθμό αρνητικά το επίπεδο τιμών σε σύγκριση με το 2022.

Τέλος, τονίσθηκε ότι η εξαγορά της FCA GREECE (FIAT, JEEP, ALFA ROMEO) από τις Autohellas και Samelet, που ολοκληρώθηκε και ανακοινώθηκε την 3η Μαρτίου 2023, δεν έχει επίδραση στα παραπάνω στοιχεία και η συμβολή της, θα είναι εμφανής για πρώτη φορά στα αποτελέσματα του β’ τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Διαβάστε ακόμη: