Άνοιξαν θέσεις εργασίας και στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής (ΕΡΤ), στο πλαίσιο της κινητικότητας στο Δημόσιο. Η εταιρία μετέχει στο πρόγραμμα για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετατάξεις από άλλους οργανισμούς του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, ζητά 16 άτομα, 13 στην Αθήνα και 3 στη Θεσσαλονίκη, στις ειδικότητες διοικητικών γραμματέων και νοσηλευτή, ηλεκτρονικών μηχανικών και ηλεκτρολόγων μηχανικών.

Εν τω μεταξύ, τις αθλητικές εκδηλώσεις και τη μετάδοση διοργανώσεων της FIFA και της UEFA other events για το 2023 και 2024 εξασφάλισε η κρατική τηλεόραση από την EBU. Για το 2023 η ΕΡΤ θα πληρώσει στην EBU 24.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και φόρων, για την UEFA και 12.000 ευρώ για τη FIFA.