Τι συμβαίνει με το management της Lamda;

Μπορεί να διαχειριστεί η Lamda Development το εμβληματικό έργο του Ελληνικού; Τα ερωτήματα!