Κακώς συγκρίνουμε τον πληθωρισμό με του 1979 – Είναι πολύ χειρότερος

Ο σημερινός πληθωρισμός είναι εντελώς διαφορετικός από αυτό που αντιμετώπισε ο κόσμος το 1979. Ο ίδιος ο κόσμος που ζούμε είναι εντελώς διαφορετικός και θα νιώσει τις πληθωριστικές πιέσεις πολύ πιο έντονα, ενώ παράλληλα θα είναι εξαιρετικά πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν χωρίς δραματικές παρεμβολές στην οικονομία.