Η Μεγάλη Στέρηση: Θα είναι το 2022 το «τέλος» της πανδημίας;

Όταν «τελειώσει» η πανδημία, έρχεται η νέα κανονικότητα της «μεριδοποίησης», για το καλό μας, ασφαλώς…