Επιδότηση ρεύματος: Μόνο σε όσους δικαιούνται κοινωνικό τιμολόγιο;

Μεγάλες πιέσεις στα νοικοκυριά – Οι εισηγήσεις για την επιδότηση ρεύματος – Οι επικρατέστερες απόψεις για τον Ιανουάριο.