Αυξήσεις στο ρεύμα: Σε λειτουργία ο μηχανισμός επιδοτήσεων στα νοικοκυριά

Η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματου υπολογισμού των επιδοτήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος, είναι το βασικό εργαλείο κυβερνητικής στήριξης των νοικοκυριών τους πρώτους μήνες του 2022. Ο μηχανισμός θα μπαίνει σε λειτουργία όταν τα επίπεδα των χονδρεμπορικών τιμών υπερβαίνουν ένα συγκεκριμένο όριο, ενώ θα προσδιορίζει αυτόματα το ύψος της επιδότησης στους λογαριασμούς, για τον επόμενο ένα μήνα ή … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αυξήσεις στο ρεύμα: Σε λειτουργία ο μηχανισμός επιδοτήσεων στα νοικοκυριά.