Θετική για την ΑΜΚ της Alpha η Glass Lewis

Η Glass Lewis υπογραμμίζει ότι το ΔΣ της Τράπεζας έχει παρουσιάσει μια ισχυρή επιχειρηματική λογική και ικανοποιητική τεκμηρίωση της πρότασής του προς τους μετόχους.